Fra og med 1. september 2012 er det ikke lenger lov å produsere eller importere vanlige glødelyspærer i Norge.

Miljøfarlige lyspærer på avveie

Bare 4-5 millioner av de nærmere 50 millioner lyspærer som kastes hvert år blir forsvarlig tatt hånd om. Dette på tross av at nesten alle lyspærer inneholder miljøgifter, og at vi i Norge har et meget godt system for å behandle lyskilder som returneres.

867 tonn med lyskilder ble samlet inn i Norge i fjor. Av dette kom 632 tonn inn i RENAS’ system. Lysrør utgjør ca. tre fjerdedeler av de innsamlede mengdene, resten kategoriseres som andre lyskilder og omfatter blant annet glødepærer, sparepærer, halogenpærer og LED-pærer.

RENAS lanserte i juni i år en kampanje for å øke innsamlingen av brukte lyspærer.

Miljøgifter i lyskilder

Fra og med 1. september i år er det ikke lenger lov å produsere eller importere vanlige glødelyspærer i Norge. Mer effektive sparepærer, halogen- og LED-pærer erstatter glødepærene.

  • Glødepærer: Inneholder en glødetråd. Som regel er denne laget av metallet wolfram. Pærene inneholder også ofte bly.
  • Sparepærer og lysrør: Inneholder kvikksølv, det er nødvendig for at de skal fungere. Kvikksølv er et grunnstoff som leder strøm og er en av de farligste miljøgiftene. Kvikksølv er en trussel både mot miljøet og menneskers helse. Det er ikke tillatt å selge lyspærer med mer kvikksølv enn grenseverdien på 3,5 mg.
  • Halogenpærer: En halogenlampe er en glødelampe hvor en tråd av grunnstoffet wolfram er forseglet i en gjennomsiktig kapsel fylt med halogengass, for eksempel jod eller brom.
  • LED-pærer: LED er en forkortelse for Light Emitting Diode. En lysdiode gir fra seg lys når den tilføres strøm. LED-pærer bruker mindre strøm og har lengre levetid enn både glødepærer og halogenpærer. De kan inneholde blant annet bromerte flammehemmere og arsen, et grunnstoff som brukes for å lede strøm.

Behandling av lyskilder

Lysrør samles i egne kasser og blandes ikke med andre lyskilder. Dette for å unngå at lysrørene knuses. Alle lyskilder sendes i dag til Nordic Recycling AB i Sverige. Dette selskapet har patenterte prosesser for effektiv gjenvinning av lyspærer og lysrør.

Les blogginnlegget: «Lysrøret mitt blir tatt godt vare på»

Kvikksølvet fjernes

Til Nordic Recycling kommer det trailere døgnet rundt for å levere lyskilder. På dette anlegget blir 3 800 tonn lysrør og lyspærer tatt hånd om hvert år. Alle norske og svenske lyskilder behandles her. Nordic Recycling har utviklet en prosess basert på oksidasjon av kvikksølv for å unngå avdunsting. Prosessen innebærer at 99,8 prosent av kvikksølvet fjernes fra lyskildene og nesten alle delene kan gå til gjenvinning og bruk i nye produkter.

Sendes til deponi

Siden 2008 har det i Norge vært forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser. Det er forbudt å bruke kvikksølv i måleinstrumenter og amalgam, mens blant annet batterier og komponenter i kjøretøy og elektriske og elektroniske produkter er unntatt fra forbudet. Kvikksølvet som fjernes fra lyskilder fra det norske markedet sendes derfor til deponi.

Denne artikkelen er skrevet av Tur Retur, i samarbeid med RENAS.

RELATERTE LENKER