Nancy A. Strand

Med hjerte for avfall

En markant skikkelse i avfallsbransjen og for mange selve sjelen i LOOP, Nancy Strand, takker nå for seg og tar fatt på nye utfordringer. I dette intervjuet avslutter hun i kjent stil, med temperament og engasjement for en tematikk som står hennes hjerte nær.

-Til Avfallskonferansen i 2006 laget vi en stor plakat hvor vi krysset over ordet “avfall” og byttet det ut med “ressurs”. Nettopp dette perspektivet, felles kommunikasjon om avfall som ressurs, mener jeg er kjernen i LOOP, sier Nancy. Perspektivet har holdt seg gjennom turbulente tider og står i dag sterkere enn noen gang.

Nancy mener at ressursperspektivet vil stå sentralt også i tiden som kommer.

-Avfallsbransjens kompetanse er nødvendig når produkter panlegges i en livsløpstankegang. Bransjen har også mye å bidra med når det gjelder å hindre at unødvendig avfall oppstår. Jeg tror at innkjøpere og avfallsbransjen vil samarbeide ytterligere om både avfallsforebygging og økt gjenvinning.

Avfall Norge som samarbeidspartner

Når Nancy må svare på hvem hun helst ville stått fast i heisen med, er det direktør i Avfall Norge, Håkon Jentoft hun velger.

-Håkon er en utrolig hyggelig og kunnskapsrik mann som jeg har hatt mange diskusjoner med. Og så er det jo ingen hemmelighet at jeg har en forkjærlighet for bergensere, ler Nancy.

LOOP og Avfall Norge har i løpet av de senere årene utviklet et godt samarbeid og en gjensidig forståelse.

-Det er en utvikling jeg er veldig stolt av, sier Strand. Det gir bedre løsninger når flere tenker sammen, det har vi tydelig sett i alle de prosjektene som er blitt til i samarbeid mellom LOOP og Avfall Norges medlemmer. Både LOOP Miljøskole og Sortere er i dag viktige verktøy for avfallsselskapene og IKS-ene.

Avfallsbransjen og næringslivet

Nancy var i 2009 med på å starte opp EMMA-prosjektet; Emballasjeoptimering og forebygging av matavfall. EMMA var forløperen til ForMat og det som i dag heter Matvett. LOOP har siden 2009 hatt sekretariatsfunksjon for Hold Norge rent på vegne av Avfall Norge.

-Både Matvett og Hold Norge rent er gode eksempler på hvordan bransjen og næringslivet kan jobbe sammen om viktige temaer, sier Nancy. Spesielt gjennom Hold Norge rent og Strandryddedagen ser vi hvor gode aktørene i bransjen er når de slår sin kapasitet og kompetanse sammen. Det er min spådom at vi vil se nødvendigheten av et utvidet samarbeid mellom bransjen og næringslivet for å oppnå ressurseffektive løsninger.

En bransje i utvikling

Nancy trekker særlig fram den teknologiske utviklingen og profesjonaliseringen av bransjen når hun skal beskrive utviklingen siden hun begynte i LOOP i 2006.

-Det har skjedd en enorm kompetanseheving i avfallsbransjen i den tiden jeg har jobbet i LOOP, sier hun. Det har vært en glede å jobbe med så mange dyktige mennesker både i og utenfor LOOP. Sammen skal vi fortsette arbeidet for at miljø og ressursvennlige løsninger vinner fram i samfunnet.

Nancy Strand startet i LOOP den 1. januar 2006. Hun kom til LOOP fra jobben som prosjektleder ved Universitetet i Bergen. Tidligere jobbet hun som konsulent i eget firma, MiljøKompetanse. Strand går nå til Bergfald miljørådgivere, hvor hun skal jobbe med miljøprosjekter i privat såvel som offentlig sektor.