LOOPs nye nettsider

LOOP har nå lansert sine to nye nettsider; loop.no og miljøskole.no. Ny grafisk profil, ny struktur og beinharde prioriteringer er viktige stikkord for begge nettstedene.

-Den største endringen er likevel at vi har valgt å skille ut LOOP Miljøskole fra loop.no, sier Bente H. Gundelsby, kommunikasjonsrådgiver hos LOOP. Dette er gjort med tanke på brukernes behov og for å oppnå en klar og effektiv informasjonsdistribusjon.

  • På nettsidene loop.no vil man i all hovedsak finne bakgrunnsinformasjon og ressurseffektive verktøy om kildesortering og gjenvinning, i tillegg til nyhetsartikler.
  • På miljøskole.no har vi samlet alt av undervisningsmateriell om kildesortering og gjenvinning, inkludert oppgaver, filmer og spill.
  • Sortere.no består som i dag, med fokus på handlingsorientert informasjon om kildesortering og gjenvinning.

Responsivt design

Med denne oppgraderingen har alle LOOPs nettsteder nå et reponsivt design, som sikrer at nettstedene tar seg like godt ut på mobil, nettbrett og pc. På nye loop.no tar vi for første gang i bruk databasen til sortere.no ved hjelp av såkalte API-er. Disse henter ut informasjon fra databasen og viser dem fram for eksempel i Loopedia og bildearkivet. Dette er et grep som forenkler oppdateringen av nettsidene betraktelig.

Filtrering for miljøskole.no

LOOP Miljøskole har med den nye løsningen fått tre hovedsider; en for lærere/formidlere, en for barn (fra barnehage til 7. trinn) og en for ungdom (fra 8. trinn til fullført videregående). Alt innhold på nettsiden styres til rett målgruppe ved hjelp av en filtreringsfunksjonalitet. Denne filtreringen reflekteres i designet for å kommunisere bedre med de ulike brukergruppene.

WordPress

LOOP har også denne gangen valgt publiseringsverktøyet WordPress, og det er Klapp som har stått for design og utvikling. Anne Bundgård Fuglem er grafisk designer i Klapp og sier følgende om valget:

-Bruk av WordPress er gratis, basert på åpen kildekode, og har med sin vidstrakte utbredelse blitt et av verdens mest kvalitetssikrete, fleksible og veldokumenterte publiseringsplattformer.

Klapp har også videreutviklet LOOPs grafiske profil slik den fremstår på loop.no og miljøskole.no i dag.

-Det har vært viktig for oss at LOOP selv føler at de blir representert på en måte som reflekterer virkeligheten, og som kler personlighetene og ånden i organisasjonen. Design skal føles bra, sier Bundgård Fuglem.

Hva synes du?

-Vi er lydhøre overfor brukerne våre og er spent på tilbakemeldingen på de nye nettsidene, sier Gundelsby. Hun håper at alle som har innspill tar kontakt med henne på bente[at]loop.no.