Loopedia:
Metallemballasje

Metallemballasje er all emballasje for mat- og drikke (unntatt drikkebokser med pant), som er laget av metall.

Returordningen for metallemballasje ble
etablert i 1999.

Ansvarlig for ordningen: Syklus

Aluminiumsfolie
Aluminiumsfolie
hva det blir til
Sykkel
Sykkel
Hermetikkboks
Hermetikkboks
hva det blir til
Makrell i tomat-boks
Makrell i tomat-boks

Hva blir det til?

 • Aluminium kan for eksempel bli til aluminiumsfolie, makrell i tomat-bokser og sykler
 • Stål kan gjenvinnes til bruk i blant annet stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer

Visste du at...

670 resirkulerte aluminiumsbokser kan bli til en sykkel?

vi kan lage bilfelger av hermetikkbokser?

Hvor sendes det

Innsamlet glass og metallemballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der drives et av verdens mest moderne anlegg for sortering av råstoff fra glass og metallemballasje. Resirkulert metall og aluminium sendes til smelteverk i Norge eller utlandet. 

Hvordan gjenvinnes det

På mottaket tømmes glass- og metallemballasjen på et bånd. En magnet tar ut hermetikkbokser av stål. Aluminium som ikke er magnetisk sorteres via en såkalt virvelstrømsmagnet. Stål og aluminium føres til hver sine beholdere og blir kvernet opp. Glassbiter, papir og annet uønsket materiale renses ut. Deretter sorteres det på nytt. Stålet blir presset sammen et sted, aluminium et annet. Etter sortering selges aluminium og stål som råvarer på verdensmarkedet. Det blir til alle mulige produkter av stål og aluminium.

miljøgevinst

Gjenvinning av metaller er svært miljøbesparende, både når det gjelder energi og CO2 utslipp. Ca 40% av alt stål som brukes på verdensbasis, er gjenvunnet stål, og ca 1/4 del av aluminium i sluttprodukter er gjenvunnet aluminium. 75% av all aluminium produsert siden den første industrielle prosessen ble patentert i 1886, er fortsatt i bruk. 

 • Vi sparer 2,5 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet aluminium

  Vi sparer 1 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet jern og stål (Kilde: Norsk Industri)

 • Ved å gjenvinne aluminium bruker man bare 5% av energien det tar å utvinne nytt aluminium

  Ved å gjenvinne stål bruker man bare 25% av energien det tar å utvinne stål fra malm.
  (Kilde: Återvinningsindustrien i Sverige)

Hvor mye blir samlet inn

2010:
 • Totalt - 11795 tonn.
 • Materialgjenvunnet - 8000 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 67.8%.
2011:
 • Totalt på markedet: 11 775 tonn.
 • Materialgjenvunnet: 8255 tonn, eller 70,1%.
2012:
 • Totalt på markedet: 11 013 tonn.
 • Materialgjenvunnet: 7 706 tonn, eller 70 %.
2013:
 • Totalt på markedet: 11 632 tonn.
 • Materialgjenvunnet: 7289 tonn, eller 62,66 %.
2014:
 • Totalt på markedet: 11 597 tonn.
 • 67,6%, eller 7 845 tonn ble materialgjenvunnet.
2015:
 • Totalt på markedet: 13 107 tonn.
 • 73,4%, eller 9 624 tonn ble materialgjenvunnet.
2016:
 • Totalt på markedet: 14 322 tonn.
 • 75,8%, eller 10 859 tonn ble materialgjenvunnet.

Nyttige lenker

Grønt Punkt Norge