Loopedia:
Matavfall/våtorganisk

Det kastes svært mye mat i Norge. Hvert år kaster nordmenn over 300 000 tonn mat som kunne vært spist. Matavfall som kildesorteres kan bli til næringsrik jord, eller biogass. Men det viktigste miljøtiltaket du kan gjøre, er å ta ansvar for å redusere matsvinnet.

Sjekk matvett.no for tips til hvordan du kan redusere matsvinnet ditt.

Visste du at...

...hvert år kaster nordmenn over 300 000 tonn mat som kunne ha vært spist?

en buss kan kjøre 0,5 km på 2 kg matavfall?

Hvor sendes det

Ca 70% av husstandene i Norge har tilgang på returordning for matavfall. Etter at matavfallet er hentet, blir det kjørt til det lokale behandlingsanlegget. Noe kjøres til Sverige og Danmark. Komposteringsanleggene i Norge produserer i dag (2016) over 100 000 tonn kompost årlig. De omlag 40 biogassanleggene produserer anslagsvis 600 GWh biogass, noe som tilsvarer 60 millioner liter diesel.

Hvordan gjenvinnes det

Litt over halvparten av matavfallet som blir samlet inn fra husholdningene blir til biogass (2016). Matavfallet som går til biogassproduksjon blir først forbehandlet/kvernet. Større urenheter og fremmedlegemer (f.eks. plast) blir utskilt og fraktet til forbrenningsanlegg. Biogassanlegget er som en lukket tank. Selve produksjonen tar mellom tre og fire uker. Det dannes metan og karbondioksid (CO2) i prosessen, dette er biogass. Biogass består av ca 50-65% metangass. Biogassen kan brukes til å produsere varme og strøm når den brennes direkte. Dersom biogassen skal bli til drivstoff trenger man ren metangass. Da tas CO2 gassen ut.

Matavfallet som går til kompostering blir først iblandet strø, deretter går det til komposterings-anlegget. Det tar alt fra to til seks måneder før det blir til ferdig kompost, avhengig av hvilken metode som brukes. 

miljøgevinst

Det er mange fordeler ved og kildesortere og gjenvinne matavfallet. Matavfall inneholder blant annet fosfor. Fosfor finnes i jorda og i bergarter, men fosfor er ikke en ubegrenset ressurs. Både planter, dyr og mennesker trenger fosfor. Ved å gjenvinne matavfallet til kompost, gjenvinnes også fosforet. Kompost forbedrer jordkvaliteten i motsetning til fullgjødsel som pumper inn næring til selve plantene. I dag blir komposten mest brukt til private hager og grøntanlegg. Ved å bruke kompost slipper en å hente ut torv, dermed reduseres også CO2 utslipp.

Biogass bruksområder: drivstoff, primært busser, renovasjonsbiler, taxier, vesentlig mindre utslipp, mindre støy. I juni 2016 var det registrert 929 gasskjøretøy i Norge, ca 700 av disse er busser som går på biogass. 

 • Ved produksjon av biogass hvor bioresten blir brukt som gjødsel, sparer vi både CO2 utslipp fra produksjon av gjødsel, men også fra drivstoffet som biogassen erstatter. Ved å kompostere sparer vi blant annet CO2 utslipp ved å erstatte uttak av torv.

 • Andre mikronæringsstoffer og organisk materiale, nitrogen, kalium.

transport

Vanligvis transporteres matavfallet med trailere til nærmeste anlegg. Det meste blir kjørt rett opp til anlegget. I andre tilfeller er det en omlastning/mellomlagring, da går den videre med vogntog.

Hvor mye blir samlet inn

2010:
 • Totalt - 556000 tonn. 556000 matavfall/våtorganisk avfall fra husholdningene. Totalt mengde er 1 493 000.
 • Materialgjenvunnet - 172000 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 31.0%. Til kompostering og biogassproduksjon.
2011:
 • Total mengde våtorganisk avfall: 1 452 000 tonn. Av dette utgjorde våtorganisk avfall fra husholdningene 553 000 tonn.
 • Kompostert: 267 000 tonn.
 • Energiutnyttet: 675 000 tonn.
2012:
 • Total mengde våtorganisk avfall: 755 000 tonn. Av dette utgjorde våtorganisk avfall fra husholdningene 174 000 tonn.
 • Kompostert: 361 000 tonn.
 • Energiutnyttet: 161 000 tonn.
2013:
 • Total mengde våtorganisk avfall fra husholdninger: 174 000 tonn.
 • 94 500 tonn våtorganisk avfall fra husholdninger ble kompostert. 74 000 tonn våtorganisk avfall fra husholdninger ble brukt til biogass.
 • 4 000 tonn våtorganisk avfall fra husholdninger ble energiutnyttet.
2015:
 • Total mengde våtorganisk avfall fra husholdninger: 177 845 tonn.
 • 83 710 tonn våtorganisk avfall fra husholdninger ble kompostert. 89 713 tonn våtorganisk avfall fra husholdninger ble brukt til biogass.
 • 4 064 tonn våtorganisk avfall fra husholdninger ble energiutnyttet.
2016:
 • Total mengde våtorganisk avfall fra husholdningene: 189 000 tonn.
 • 76 000 tonn ble kompostert. 104 580 tonn våtorganisk gikk til biogassproduksjon.