Loopedia:
Klær og sko

Vi kastet 1 950 tonn tekstiler i 2017 (SSB).
Det meste av dette ble materialgjenvunnet.

Dersom klær og sko er i god nok stand, bør de leveres til ombruk. Det fins flere aktører som samler inn klær til ombruk, blant annet Fretex, UFF og Renotec.

Visste du at...

bare i Bergen by samler Fretex årlig inn møbler og tøy som var nok til å fylle opp et volum som er tre ganger så stort som Bergen Rådhus. (Fretex)

om du kjøper du et brukt klesplagg i stedet for et nytt hver måned, bidrar du til å spare utslipp av omtrent 20 kilo CO2 i løpet av ett år. (Mepex)

Hvor sendes det

Frivillige organisasjoner som blant annet Fretex, UFF og Renotec samler inn klær over hele landet. Fretex har mest salg innenlands. UFF selger klærne videre til sine søsterorganisasjoner i Øst-Europa, mye blir også eksportert til Afrika. Renotec samler i hovedsak inn klær på Østlandet og sender alle tekstiler til Øst-Europa.

Hvordan gjenvinnes det

Hos for eksempel UFF, samles tøyet inn og kjøres til en av foreningens distribusjonssentraler. Tøyet blir her grovsortert og pakket i 300 kg plastsekker. Tøyet selges hovedsakelig til UFF sine humanitære søsterorganisasjoner i Litauen og Estland, samt to kommersielle sorteringssentraler i Bulgaria og Slovakia. Her blir tøyet finsortert etter kvalitet og omsettes videre ut i verden.

  • 20 prosent solgt i butikker i Norge
  • 60 prosent eksporteres
  • 15 prosent er i for dårlig stand og sorteres ut som restavfall
  • 5 prosent går til pussefiller og re-design

miljøgevinst

  • Kjøper du et brukt klesplagg i stedet for et nytt hver måned, bidrar du til å spare utslipp av nesten 500 kilo CO2 i løpet av ett år. (Kilde: Fretex)