Loopedia:
Klær og sko

Vi kastet 1 950 tonn tekstiler i 2017 (SSB).
Det meste av dette ble materialgjenvunnet.

Dersom klær og sko er i god nok stand, bør de leveres til ombruk. Det fins flere aktører som samler inn klær til ombruk, blant annet Fretex, UFF og Renotec.

Visste du at...

bare i Bergen by samler Fretex årlig inn møbler og tøy som var nok til å fylle opp et volum som er tre ganger så stort som Bergen Rådhus. (Fretex)

Nordmenn forbruker i gjennomsnitt 35 plagg per person per år. I USA er tallet dobbelt så høyt, og minimumsatsen FN har beregnet er 8 plagg per person per år. (Kilde: UFF)

Hvor sendes det

Frivillige organisasjoner som blant annet Fretex, UFF og Renotec samler inn klær over hele landet. Fretex har mest salg innenlands. UFF selger klærne videre til sine søsterorganisasjoner i Øst-Europa, mye blir også eksportert til Afrika. Renotec samler i hovedsak inn klær på Østlandet og sender alle tekstiler til Øst-Europa.

Hvordan gjenvinnes det

Hos for eksempel UFF, samles tøyet inn og kjøres til en av foreningens distribusjonssentraler. Tøyet blir her grovsortert og pakket i 300 kg plastsekker. Tøyet selges hovedsakelig til UFF sine humanitære søsterorganisasjoner i Litauen og Estland, samt to kommersielle sorteringssentraler i Bulgaria og Slovakia. Her blir tøyet finsortert etter kvalitet og omsettes videre ut i verden.

  • 20 prosent solgt i butikker i Norge
  • 60 prosent eksporteres
  • 15 prosent er i for dårlig stand og sorteres ut som restavfall
  • 5 prosent går til pussefiller og re-design

miljøgevinst

  • Kjøper du et brukt klesplagg i stedet for et nytt hver måned, bidrar du til å spare utslipp av nesten 500 kilo CO2 i løpet av ett år. (Kilde: Fretex)