Loopedia:
Grovavfall

Grovavfall er gjenstander som er for store til å plassere i dunker og sekker. De må vanligvis leveres til gjenvinningsstasjoner.

Finn din nærmeste gjenvinningsstasjon på sortere.no

Hvordan gjenvinnes det

Brennbart grovavfall, som kasserte møbler, blir forbrent og går til energiutnyttelse. Gjenstander av metall blir gjenvunnet.