Loopedia:
Glassemballasje

Kun glassemballasje, som glassflasker uten pant, syltetøyglass og lignende skal leveres til gjenvinning. Glass som ikke er emballasje (for eksempel porselen, steintøy, ildfaste former) kan inneholde ting som kan ødelegge for gjenvinningsprosessen og skal derfor sorteres som restavfall.

Ansvarlig for returordningen: Sirkel

Syltetøyglass
Syltetøyglass
hva det blir til
Glava-isolasjon
Glava-isolasjon
Pastasausglass
Pastasausglass
hva det blir til
Syltetøyglass
Syltetøyglass

Visste du at...

Gjenvunnet, knust glass blir brukt som refleks i trafikkskilt?

90 prosent av glassemballasjen vi kaster hvert år blir gjenvunnet?
 

Hvor sendes det

Innsamlet glassemballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad. Resirkulert glass brukes som råstoff til både Glasopor skumglass, Glava isolasjon og det eksporteres til glassverk i Europa der det lages nye glassprodukter. Glasopor skumglass produseres på eget anlegg i Skjåk av emballasjeglass fra mat og drikkevarer. 

Hvordan gjenvinnes det

På mottaket tømmes glass- og metallemballasje på et bånd. Magneter sorterer ut stål og aluminium og dette går til metallgjenvinning. Glassemballasjen fortsetter videre og blir knust. Det blir gjennomlyst i en stor maskin. Maskinen kan sortere glassbitene etter fargenyanser og knuse dem ned i ønsket størrelse. Lys leser fargen på hver minste glassbit og sorterer slik innstillingen gir beskjed om. Råstoffet fra glassemballasjen selges til glassverk som smelter det om til ny glassemballasje. Råstoffet kan også brukes til å lage isolasjon til hus, isolerende materiale til veibygging og byggeblokker. 

miljøgevinst

 • Vi sparer 0,2 kg co2 ekv per kilo materialgjenvunnet glassemballasje

 • Når vi bruker kildesortert glass i glassproduksjon sparer vi 20 % energi. (Kilde: Återvinningsindustrierna i Sverige)

Hvor mye blir samlet inn

2010:
 • Totalt - 64640 tonn.
 • Materialgjenvunnet - 58176 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 90.0%.
2011:
 • Totalt på markedet: 66 480 tonn.
 • Materialgjenvunnet: 60 957 tonn, eller 91%.
2012:
 • Totalt på markedet: 65 737 tonn.
 • Materialgjenvunnet: 59 873 tonn, eller 91,1 %.
2013:
 • Totalt på markedet: 69 739 tonn.
 • Materialgjenvunnet: 62 714 tonn, eller 89,93 %.
2014:
 • Totalt på markedet: 73 994 tonn.
 • 83,3%, eller 65 340 tonn ble materialgjenvunnet.
 • 2,2%, eller 1599 tonn ble energiutnyttet.
2015:
 • Totalt på markedet: 87 707 tonn.
 • 82,7%, eller 72 490 tonn ble materialgjenvunnet.
 • 1,4%, eller 1241 tonn ble energiutnyttet.
2016:
 • Totalt på markedet: 86 358 tonn.
 • 89,1%, eller 76 969 tonn ble materialgjenvunnet.

Nyttige lenker

Sirkel Glass