Loopedia:
Gips

Gips brukes i byggverk, blant annet i gipsplater for å lage vegger og som dekor. Gips kan gjenvinnes uendelig mange ganger.

Ansvarlig returselskap: Gips Recycling AS

Visste du at...

Hver dag, 365 dager i året, blir 40 000 tonn med gipsavfall gravd ned på deponier over hele verden. Dette er gips som kunne blitt brukt til å lage ny gips.

Hvor sendes det

Gipsen som blir levert inn på gjenvinningsstasjonen blir sendt til Gips Recycling sitt mottak i Svelvik utenfor Drammen. Gipsen fraktes med trailere til mottaket. 

 

Hvordan gjenvinnes det

Papir, strie og andre urenheter i gipsen blir fjernet maskinelt. Gipskjernen blir knust til pulver som selges som råstoff til produksjon av nye gipsplater. 

 

miljøgevinst

Gjenvinning av gips gir miljøgevinst på flere områder. Vi hindrer at gipsen havner på deponi hvor den forårsaker utslipp av svovelgass. Svovelgass er giftig i større mengder. Vi hindrer også vondt lukt, svovelgassen har nemlig en umiskjennelig lukt av råtne egg. En forhindrer også utslipp av svovel i sigevann, og slipper å fylle deponiene med gjenvinnbare vare. 

  • Vi sparer 0,2 tonn CO2 ekv. per tonn gips som gjenvinnes. 

  • Vi sparer energi ved å gjenvinne gips sammenlignet med å utvinne gips fra gruver eller tilvirke gipsen industrielt. 

  • Gips kan gjenvinnes uendelig mange ganger, og blir ikke forringet. Det er store forekomster av gipsstein i verden, men dette er ikke en ubegrenset ressurs. 

Nyttige lenker

Gips Recycling AS