Loopedia:
Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Farlig avfall kan f.eks. være: rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser og gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Husk at farlig avfall helst skal leveres i originalemballasje. Alternativt benyttes annen sikker emballasje merket med innhold.

Hvor sendes det

Det meste av avfallet som behandles i Norge går til NOAHs anlegg for behandling av farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand.

I følge SSB har det vært en jevn nedgang i mengden farlig avfall Norge importerer fra utlandet. 170 000 tonn farlig avfall ble importert i 2014, en nedgang på 40 prosent fra året før. Farlig avfall som importeres er for det meste tungmetallholdig avfall og forurensede masser til deponering.

På den andre siden eksporteres det stadig mer farlig avfall for behandling i utlandet. I 2014 økte eksporten med 15 prosent, til 420 000 tonn. Det som blir eksportert er for det meste ulike typer oljeavfall, prosessvann og noe tungmetallholdig avfall.

Hvordan gjenvinnes det

Farlig avfall kan benyttes som alternativt brensel ved svært høye temperaturer. Et eksempel på det er Renor, som samler inn, mottar, sorterer, og forbehandler farlig avfall til alternativt brensel. Avfallet benyttes til energi ved produksjon av sement ved Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark.

Case: Lyststoffrør blir sendt til termisk destruksjon. Det betyr at de blir brent i en lukket prosess slik at de farlige stoffene ikke slipper ut. Her brukes filter som binder kvikksølvet. Det smeltede glasset som nå er fritt for farlige stoffer kan brukes på nytt. Det kan for eksempel inngå i produksjon av skumglass, et fyllmateriale i grunn som trenger særlig stabilt underlag, som fotballbaner. Det kan også knuses og brukes som en slags pukkstein.

miljøgevinst

Ved å levere farlig avfall slik at det blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, unngår vi at miljøgifter slipper ut. For eksempel KFK gasser (klimagasser) i kjølemøbler, kvikksølv fra for eksempel frysere, strykejern og mokkamastere, bromerte flammehemmere i plast, PCB i kondensatorer i hvitevarer osv. 

Hvor mye blir samlet inn

2010:
 • Totalt - 1162000 tonn. 31000 tonn fra husholdninger.
 • Materialgjenvunnet - 187000 tonn. Av totale mengder.
 • Energiutnyttet - 155000 tonn. Av totale mengder.
2011:
 • Total mengde farlig avfall: 1 259 999 tonn. Mesteparten av dette er næringsavfall. 32 000 tonn fra husholdninger.
 • I 2012 ble det levert inn 1,2 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling. Av dette er 39 000 tonn fra husholdninger. Mengden som går til ukjent behandling er beregnet til 62 000 tonn..
2012:
 • I 2012 ble det levert inn 1,2 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling. Av dette er 39 000 tonn fra husholdninger. Mengden som går til ukjent behandling er beregnet til 62 000 tonn.
 • 17 prosent, eller ca 204 000 tonn av det farlige avfallet som gikk til godkjent behandling ble materialgjenvunnet.
 • 18 prosent, eller ca 216 500 tonn ble energiutnyttet. De resterende 65 prosent ble sluttbehandlet. Det innebærer at avfallet hovedsakelig ble stabilisert gjennom kjemisk og fysisk forbehandling, og deretter lagt på spesialdeponi.
2013:
 • I 2013 ble det levert inn 1,3 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling. Av dette er 47 000 tonn fra husholdninger. Mengden som går til ukjent behandling er beregnet til 70 000 tonn.
 • 17 prosent, eller ca 217 000 tonn av det farlige avfallet som gikk til godkjent behandling ble materialgjenvunnet.
 • 20 prosent, eller ca. 255 000 tonn ble energiutnyttet. De resterende 64 prosentene ble sluttbehandlet. Det innebærer at avfallet hovedsakelig ble stabilisert gjennom kjemisk og fysisk forbehandling, og deretter lagt på spesialdeponi.
2014:
 • I 2014 ble det levert inn 1,38 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling. Av dette kommer ca 40 000 tonn fra husholdninger. Mengden som gikk til ukjent behandling er beregnet til 43 000 tonn.
 • 23 prosent, eller ca 317 000 tonn av det farlig avfallet som gikk til godkjent behandling ble materialgjenvunnet.
 • 19 prosent, eller ca 262 000 tonn ble energiutnyttet. De resterende 58 prosentene ble sluttbehandlet. Det innebærer at avfallet hovedsakelig blir stabilisert gjennom kjemisk og fysisk forbehandling, og deretter lagt på spesialdeponi.