Loopedia:
EE-avfall

EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm – enten det er fra strømnettet eller batteri. EE-avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen eller hos forhandlere som selger elektroniske produkter.

Det er 3 returselskaper for EE-avfall: RENAS, Norsirk og ERP Norway AS.

Elretur

Bilde: Norsirk

 

 

 

Visste du at...

det er ca 5 gram gull i ett tonn gullmalm, mens det i ett tonn med kretskort kan være opptil 250 gram gull?

...produksjonen av en stasjonær PC med 17 tommers skjerm gir over 700 kg CO2-utslipp?

Hvor sendes det

Kommuner og forhandlere har mottaksplikt, og som forbruker kan du levere EE-avfallet gratis. Etter at EE-avfallet er levert til direkte til gjenvinningsstasjonen, eller via en forhandler, fraktes det til nærmeste mottaksanlegg med trailer. Det finnes mange slike mottaksanlegg i Norge. Etter at materialene har blitt grovsortert, sendes de videre. Hvor de sendes avhenger av hvilken prosess de skal igjennom, her kan vi skille mellom miljøsanering og videreforedling. Metallet sendes til smelteverk i Norge eller Sverige. Plasten går enten til energiutnyttelse eller til materialgjenvinning. Plasten som inneholder bromerte flammehemmere, blir destruert i Norge, det vil si at den blir brent ved svært høy temperatur. Kretskortene blir sendt videre til anlegg i Sverige, hvor de tar ut gull og palladium. (Kilde: Elretur)

Hvordan gjenvinnes det

EE-avfall består av mange forskjellige typer produkter. Derfor må det meste av EE-avfallet sorteres manuelt. På mottaksanleggene skrur man fra hverandre og sorterer de ulike bestanddelene. Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige. Disse må hentes ut slik at de kan behandles på en forsvarlig måte. 

Det meste av plasten i EE-produktene inneholder bromerte flammehemmere. Dette må spesialbehandles. I henhold til norsk lov er det ikke lov å materialgjenvinne plast med brom. Derfor benyttes den som brensel i spesialovner som destruerer de bromerte flammehemmerne og gjenvinnes som ny energi. Kretskortene inneholder også bromerte flammehemmere, men de inneholder også mange edle metaller, som for eksempel gull og palladium. 

miljøgevinst

Ved å levere EE-avfallet til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slipper ut. For eksempel KFK gasser (klimagasser) i kjølemøbler, kvikksølv fra for eksempel sparepærer, frysere, strykejern og mokkamastere, bromerte flammehemmere i plast, PCB i kondensatorer i hvitevarer. I tillegg sparer vi både CO2 utslipp og energi ved å gjenvinne plasten og metallene i EE-avfallet. 

 • Gjenvunnet jern - ca 75% energibesparelse

  Gjenvunnet aluminium - ca 95% energibesparelse

 • I dag er ca 1/4 del av aluminium i sluttprodukter resirkulert. 

transport

Sammenlignet med de besparelsene som oppnås gjennom forsvarlig behandling av KFK-gasser og ved omsmelting av metallskrap, er energiforbruk og utslipp knyttet til transport av avfallet marginale størrelser.  

Hvor mye blir samlet inn

2010:
 • Innsamlet - 138330 tonn. Samlet for næring og husholdning. Av innsamlet mengde ble 136 364 tonn behandlet..
 • Materialgjenvunnet - 113563 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 83.3%. Samlet for næring og husholdning. Prosentandelen er regnet ut i fra behandlet mengde, ikke av innsamlet mengde..
 • Energiutnyttet - 10369 tonn. Energiutnyttet prosent - 7.6%.
2011:
 • Total innsamlet mengde: 147 013 tonn. EE-avfall fra husholdningene utgjorde over halvparten med 89 678 tonn. Av EE-avfallet som ble samlet inn ble 145 075 tonn behandlet.
 • 122 203 tonn, eller 84% ble materialgjenvunnet. (Samletall for næring og husholdning). NB: Prosenttallet er regnet ut i fra mengden EE-avfall som er behandlet, ikke av innsamlet mengde.
 • Energiutnyttet - 14709 tonn. 14 709 tonn ble energiutnyttet (samletall for næring og husholdning).
2012:
 • Total innsamlet mengde: 143 772. EE-avfall fra husholdningene utgjorde nesten 60 % med 84 480 tonn. Av EE-avfallet som ble samlet inn ble 142 928 tonn behandlet.
 • 116 599 tonn, eller 81,6 % ble materialgjenvunnet. (Samletall for næring og husholdning). NB: Prosenttallet er regnet ut i fra mengden EE-avfall som er behandlet, ikke av innsamlet mengde.
 • 18 187 tonn ble energiutnyttet (samletall for næring og husholdning).
2013:
 • Total innsamlet mengde: 146 017,6 tonn. EE-avfall fra husholdningene utgjorde 32,3 %, eller 47 000 tonn. Av EE-avfallet som ble samlet inn ble 144 788,56 tonn behandlet.
 • 118 871,41 tonn, eller 82,1 % ble materialgjenvunnet (samletall for næring og husholdning). NB: Prosenttallet er regnet ut i fra mengden EE-avfall som er behandlet, ikke av innsamlet mengde.
 • 17 085,1 tonn, eller 11,8 % ble energiutnyttet (samletall for næring og husholdning). NB: Prosenttallet er regnet ut i fra mengden EE-avfall som er behandlet, ikke av innsamlet mengde.
2014:
 • Total innsamlet mengde: 147 525 tonn. EE-avfall fra husholdningene utgjorde ca. 60%, eller 88 515 tonn. Av EE-avfallet som ble samlet inn ble 145 634 tonn behandlet.
 • 116 944 tonn, eller 80,3% ble materialgjenvunnet (samletall for næring og husholdning). NB: Prosenttallet er regnet ut i fra mengden EE-avfall som er behandlet, ikke av innsamlet mengde.
 • 18 641 tonn, eller 12,8% ble energiutnyttet (samletall for næring og husholdning). NB: Prosenttallet er regnet ut i fra mengden EE-avfall som er behandlet, ikke av innsamlet mengde.