Loopedia:
Drikkekartong

Drikkekartong er emballasje for kullsyrefrie drikkevarer som melk, juice, drikkeyoghurt og kartonger for sauser, bønner og puddinger.

Ansvarlig for returordningen: Grønt Punkt Norge

Melk/juice og annen drikkekartong
Melk/juice og annen drikkekartong
hva det blir til
Pizzaeske
Pizzaeske

Visste du at...

Drikkekartonger kan gjenvinnes til ludobrett?

Hvert år brukes det ca. 720 millioner drikkekartonger i Norge. Over 60 prosent av disse blir samlet inn og materialgjenvunnet.

Hvor sendes det

Utsorterte drikkekartonger sendes til Fiskeby Boards i Norrköping i Sverige.

Hvordan gjenvinnes det

På papirfabrikken foregår gjenvinningsprosessen slik: Kartongkubbene skjæres i biter før de legges til oppbløting i et vannbad og tromles. Da løsner plast- og aluminiumsbelegget fra fiberen. All farge og trykk sitter på plastbelegget. Massen siles for å skille ut andre materialer. Plastbelegg, lokk, korker og andre materialer blir deretter presset for vann og blir deretter energiutnyttet på fabrikken. De rene kartongfibrene blandes gjerne med annen fiber for å oppnå ønskede styrke og struktur egenskaper. Fibersuppen går videre inn i papirmaskinen hvor vannet dampes og presses i flere trinn. Av det ferdige resultatet lages nye papir- og kartongprodukter.

miljøgevinst

 • Når vi gjenvinner 10 kg drikkekartong sparer vi miljøet for 4 kg CO2 utslipp

 • Produksjon av papir fra returfiber bruker rundt 1/4 av energiforbruket i forhold til produksjon fra nytt trevirke.

 • Vi sparer 14 trær per tonn papir som gjenvinnes. Drikkekartonger er laget av jomfruelig fiber, det vil si det er første gang fibrene er i kretsløpet. De kan gjenvinnes opptil 7 ganger. 

Hvor mye blir samlet inn

2007:
 • Totalt - 20182 tonn.
 • Materialgjenvunnet - 10085 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 50.0%.
 • Energiutnyttet - 4161 tonn. Energiutnyttet prosent - 20.6%.
2008:
 • Totalt - 20180 tonn.
 • Materialgjenvunnet - 9579 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 47.5%.
 • Energiutnyttet - 5611 tonn. Energiutnyttet prosent - 27.8%.
2009:
 • Totalt - 20147 tonn.
 • Materialgjenvunnet - 10159 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 50.4%.
 • Energiutnyttet - 6049 tonn. Energiutnyttet prosent - 30.0%.
2010:
 • Totalt - 20066 tonn.
 • Materialgjenvunnet - 10715 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 53.0%.
 • Energiutnyttet - 6742 tonn. Energiutnyttet prosent - 33.0%.
2011:
 • Totalt på markedet: 19 543 tonn.
 • Materialgjenvunnet: 10 553 tonn, eller 52%.
 • Energiutnyttet: 6840 tonn, eller 35%.
2012:
 • Totalt på markedet: 19 559 tonn.
 • Materialgjenvunnet: 11 012 tonn, eller 56,3 %.
 • Energiutnyttet: 7 002 tonn, eller 35,8 %.
2013:
 • Totalt på markedet: 19 824 tonn.
 • Materialgjenvunnet: 10 220 tonn, eller 51,6 %.
 • Energiutnyttet: 7 847 tonn, eller 39,5 %.
2014:
 • Totalt på markedet: 19 588 tonn.
 • 59,9%, eller 11 733 tonn ble materialgjenvunnet.
 • 32,8%, eller 6 425 tonn ble energiutnyttet..
2015:
 • Totalt på markedet: 19 115 tonn.
 • 62,1%, eller 11 870 tonn ble materialgjenvunnet.
 • 31,5%, eller 6021 tonn ble energiutnyttet..
2016:
 • Totalt på markedet: 18 893 tonn.
 • 60,2 %, eller 11 373 tonn ble materialgjenvunnet.
 • 33,3 %, eller 6 291 tonn ble energiutnyttet.