Loopedia:
Dekk

Bildekk består av ulike gummiblandinger, men inneholder også noe tungmetaller og organiske miljøgifter. Kasserte dekk kan leveres til forhandler eller på gjenvinningsstasjoner.

Ansvarlig for returordningen:
Norsk Dekkretur AS

Hva blir det til?

 • Underlag for veier
 • Støyvoller mot veier og bebyggelse
 • Store anleggsdekk går til bryggefendere langs kysten. Vi har faktisk for få slike dekk, og må derfor supplere med anleggsdekk fra Sverige for å dekke etterspørselen.

Visste du at...

det samles inn over 4 millioner dekk årlig?

til en kunstgressbane går det med ca. 100 tonn gummigranulat, det tilsvarer 140 tonn kasserte dekk.

Hvor sendes det

Kasserte dekk blir hentet av RagnSells AS, eller innleide transportører i distrikter landet rundt. De henter dekk fra ca. 4000 henteplasser, herunder 2 på Svalbard. Innsamlede dekk fra Finnmark, Troms og Nordland blir kjørt til sementfabrikken i Kjøpsvik hvor hovedmottaksplassen for Nord-Norge ligger. Disse utgjør ca. 12 %. Innsamlede kasserte dekk fra resten av landet (ca. 88 %) kjøres til hovedmottaksanlegget for Sør-Norge som ligger på Skjerkøya i Bamblefjorden i Telemark. 

Hvordan gjenvinnes det

Dekkene kan ombrukes som de er, eller de blir kvernet til granulat av forskjellig størrelser avhengig av til hvilket formål de skal brukes. Dekk brukes for eksempel til underlag for veier, til støyvoller mot veier og bebyggelse. Store anleggsdekk går til bryggefendere langs vår langstrakte kyst. Vi har for lite slike dekk, og må derfor supplere med anleggsdekk fra Sverige for å dekke etterspørselen.

Hvor mye blir samlet inn

2009:
 • Innsamlet - 48275 tonn.
2010:
 • Innsamlet - 48663 tonn. Samlet for næring og husholdning.
 • Materialgjenvunnet prosent - 80.0%. Dette er ca tall.
 • Energiutnyttet prosent - 20.0%. Dette er ca tall.
2011:
 • Innsamlet - 47849 tonn. Samlet for næring og husholdning.
 • Materialgjenvunnet: 80%.
 • Energiutnyttet: 20%.
2015:
 • Innsamlet - 55493 tonn. Samlet for næring og husholdning.
 • Materialgjenvunnet: 80%.
 • Energiutnyttet: 20%.