Loopedia:
Bølgepapp

Bølgepapp og brunt papir brettes sammen før det leveres til gjenvinning. Bølgepapp brukes først og fremst til transport- og eksponeringsemballasje av for eksempel møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær og næringsmidler.

Ansvarlig returselskap: Norsk Resy AS

Pappeske
Pappeske
hva det blir til
Pappeske
Pappeske

Gjenvunnet siden 1931

Gjenvinning av bølgepapp har en lang historie. I Norge har dette vært gjort siden 1931. I 1992 ble Norsk Resy opprettet, for å sikre og videreutvikle innsamlings- og gjenvinningssystemet for all brukt emballasje av bølge- og massivpapp i Norge.

Visste du at...

...vi gjenvinner nesten hundre prosent av all den bølgepappen vi bruker i Norge?

det årlig arrangeres en bølgepappseilas på Glomma?

Hvor sendes det

Etter at den brune returfiberen er levert til en mottaksstasjon eller er hentet av en returpapirhandler fra husholdninger og næringsliv, blir det sortert og presset i store baller. Brun returfiber er en verdifull og etterspurt råvare og blir etter sortering solgt til en papirfabrikk, i Norge eller i utlandet. Ca 50% blir eksportert til utlandet, blant annet Kina, India, Tyskland og Sverige.

Hvordan gjenvinnes det

Etter at den brune returfiberen er levert til en mottaksstasjon eller er hentet av en returpapirhandler fra husholdninger og næringsliv, blir det sortert og presset i store baller. Brun returfiber er en verdifull og etterspurt råvare og blir etter sortering solgt til en papirfabrikk. Bølgepappfibrene blir her løst opp. Papirfabrikkene bruker dette som råstoff i produksjonen av nytt brunt papir, som igjen blir til ny emballasje.  

I enkelte tilfeller kan returfiberen være av en slik kvalitet at den ikke kan materialgjenvinnes. Dette utgjør et svært begrenset volum og blir som regel energigjenvunnet.

miljøgevinst

Bølgepapp er laget av råstoffer fra skogen, som er en fornybar ressurs. En skog som avvirkes vokser raskere, forbruker mer CO2, og reduserer dermed drivhuseffekten.

 • Vi sparer 1 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet bølgepapp. I 2014 var CO2 reduksjon fra gjenvunnet bølgepapp på 233 000 tonn

Hvor mye blir samlet inn

2010:
 • Totalt - 244555 tonn. Samlet for næring og husholdning.
 • Materialgjenvunnet - 224990 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 92.0%. Samlet for næring og husholdning.
 • Energiutnyttet - 17119 tonn. Energiutnyttet prosent - 7.0%. Samlet for næring og husholdning.
2011:
 • Totalt på markedet: 247 768 tonn. (Samlet for næring og husholdning).
 • 94%, eller 234 021 tonn ble materialgjenvunnet. (Samlet for næring og husholdning).
 • 5%, eller 13 101 tonn ble energiutnyttet. (Samlet for næring og husholdning).
2012:
 • Totalt på markedet: 227 301 tonn. (Samlet for næring og husholdning).
 • 91,3%, eller 207 464 tonn ble materialgjenvunnet. (Samlet for næring og husholdning).
 • 8,1% eller 13 101 tonn (Samlet for næring og husholdning).
2013:
 • Totalt på markedet: 223 821 tonn. (Samlet for næring og husholdning).
 • 92%, eller 215 854 tonn ble materialgjenvunnet. (Samlet for næring og husholdning).
 • 7%, eller 16 763 tonn ble energiutnyttet. (Samlet for næring og husholdning).
2014:
 • Totalt på markedet: 253 929 tonn. (Samlet for næring og husholdning).
 • 91,9%, eller 233 362 tonn, ble materialgjenvunnet. (Samlet for næring og husholdning).
 • 8%, eller 20 238 tonn, ble energiutnyttet. (Samlet for næring og husholdning).
2015:
 • Totalt på markedet: 246 325 tonn. (Samlet for næring og husholdning).
 • 91 %, eller 223 114 tonn, ble materialgjenvunnet. (Samlet for næring og husholdning).
 • 9%, eller 23 211 tonn, ble energiutnyttet. (Samlet for næring og husholdning).
2016:
 • Totalt - 232741 tonn. Totalt på markedet: 232 741 tonn. (Samlet for næring og husholdning).
 • Materialgjenvunnet - 217030 tonn. Materialgjenvunnet prosent - 93.2%. 93,2%, eller 217 030 tonn, ble materialgjenvunnet. (Samlet for næring og husholdning).
 • Energiutnyttet - 18528 tonn. Energiutnyttet prosent - 8.0%. 8%, eller 18 528 tonn, ble energiutnyttet. (Samlet for næring og husholdning).