Loopedia:
Batterier

For å hindre at miljøskadelige batteri havner i restavfallet, kom det nye regler i 2012.

Nå skal absolutt alle batterier leveres til miljøstasjoner eller til forhandlere som plikter å ta imot batteriene gratis.

Det fins mange ulike typer batterier. Det kan være ørsmå batterier til f.eks. klokker eller høreapparater, og store nødstrømsbatterier på over ett tonn. Vanlige engangsbatterier du kjøper i daglivarebutikken er ikke miljøskadelige, men skal likevel samles inn.

De miljøskadelige batterierne inneholder enten kadmium, kvikksølv, eller bly. Slike batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, i tillegg til symbolet for et av de tre tungmetallene: Cd (kadmium), Hg (kvikksølv) eller Pb (bly).

 

Overkrysset søppelbøtte  batterisymboler-sammenstilt 

 

Hva blir det til?

 • Plasten fra blybatterikassene kan bli til isskraper
 • Bly til nye blybatterier
 • Sink til korrosjonsbeskyttelse eller pigment i maling og i metallegeringer
 • Kadmium til nye kadmiumbatterier
 • Nikkel og kobolt til metallegeringer i stålindustrien

Visste du at...

Alkaliske batterier inneholder sink som kan brukes som pigment (fargestoff) i maling?

bly har et etablert og lukket kretsløp som bare i Norge gir 10.000 tonn bly i året.

Hvor sendes det

Fra avfallsbesitter transporteres batteriene til en av batterireturs innsamlere. Her pakkes batteriene før de transporteres til et av batterireturs to lagre, enten i Halden eller i Horten. På lagrene kvalitetskontrolleres pallene/fatene med batterier før de transporteres videre til ulike gjenvinningsverk  avhengig av kjemi, og de går til gjenvinning ved høyverdige anlegg i Europa, blant annet i Sverige og England. Innenlands fraktes batteriene stort sett med trailer, men også med tog. Utenlands blir batteriene sendt med båt/bil. 

Hvordan gjenvinnes det

Bly: Ved gjenvinningsverkene knuses batteriene og fraksjonene separeres. Syra kommersialiseres som stabilt, rent salt (Na2SO4) (Natriumsulfat) som mellomprodukt til vaskemiddelindustrien eller den nøytraliseres. Av plasten produseres det granulater som går videre til bruk i plastindustrien som innsats i produksjon av f.eks. dashbord i biler, nye batterikasser, isskaper, hagemøbler mm. Plasten kan hos noen gjenvinningsverk gå til energigjenvinning. Blyet smeltes om og går til produksjon av nye bilbatterier (blyet kommersialiseres som børsnotert mellomprodukt til batteriindustrien).

NiCd: Slike batterier er stort sett brukt i industrien. I disse batteriene er det kadmiumet man er på jakt etter. I gjenvinningsprosessen blir batteriene oppskjært slik at komponentene lett kan tas ut. 100% av nikkelet blir gjenvunnet og går til stålindustrien. Kadmiumet går inn i en varmeprosess hvor det renses, og kommer ut som små briketter. Kadmiumet brukes på nytt i produksjon av nye kadmiumbatterier. Dette skjer i hovedsak i Oscarshavn i Sverige, noe sendes også til Frankrike. Opptil 75% av kadmiumet i produksjonen av nye NiCd batterier kommer fra gjenvunnet kadmium. 

Li-ion: Disse batteriene sendes i hovedsak til to gjenvinnere, Umicore i Belgia og SNAM i Frankrike. Det er svært lite litium i disse batteriene, og det er i hovedsak nikkel og kobolt som blir hentet ut i gjenvinningsprosessen. Både nikkel og kobolt brukes som legeringer i stålindustrien, kobolt er også brukt som blått fargestoff i f.eks. keramikk.  

miljøgevinst

Den største og viktigste miljøgevinsten ved å samle inn og gjenvinne batterier er at miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium, går inn i lukkede kretsløp. Da unngår vi at disse stoffene kommer på avveie der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur. 

transport

Batteriene transporteres med båt/bil til gjenvinningsverkene. Innenlands med trailere og jernbane, mesteparten med trailer.

Hvor mye blir samlet inn

2010:
 • Innsamlet - 16271 tonn. For de miljøskadelige batteriene er innsamlingsgraden mellom 95-100%. Av de portable batteriene er innsamlingsgraden på ca 20%. Av den totale innsamlede mengden er 15739 tonn blybatteri, 1059 kg umerka oppladbare, 21789 nikkel metallhydrid, 39159 kg litium-ion, 77293 kg nikkel kadmium batterier fra industri, 77865 kg nikkel kadmium småbatterier, 140907 kg usorterte småbatterier, 166663 kg alkaliske batterier, 5880 kg litium småbatterier og 487 kg knappcellebatterier..
 • Tungmetallene går inn i lukkede kretsløp og blir brukt i nye batterier. Opptil 100% av Nikkel-kadmiumbatteriene blir gjenvunnet. Ca 90% av litium-ion batteriene bli materialgjenvunnet, og 80% av nikkel-metallhydrid batteriene.
 • Andelen plast som går til henholdsvis materialgjenvinning og energiutnyttelse avhenger av hvilken gjenvinner batteriene sendes til..
2011:
 • 16 274 tonn batterier ble samlet inn. Det meste av dette var bly: 15 739 tonn. Innsamlingsgraden for bly var på hele 96%. Innsamlet mengde NiCd batterier: 155 tonn. Innsamlet mengde husholdningsbatterier: 380 tonn.
 • Tungmetallene går inn i lukkede kretsløp og blir brukt i nye batterier. Opptil 100% av Nikkel-kadmiumbatteriene blir gjenvunnet. Ca 90% av litium-ion batteriene bli materialgjenvunnet, og 80% av nikkel-metallhydrid batteriene.
 • Andelen plast som går til henholdsvis materialgjenvinning og energiutnyttelse avhenger av hvilken gjenvinner batteriene sendes til.
2012:
 • Innsamlet mengde blybatterier: 16125 tonn.
  Innsamlet mengde NiCd batterier: 223 tonn.
  Innsamlet mengde portable batterier: 664 tonn.
 • Tungmetallene går inn i lukkede kretsløp og blir brukt i nye batterier. Opptil 100% av Nikkel-kadmiumbatteriene blir gjenvunnet. Ca 90% av litium-ion batteriene bli materialgjenvunnet, og 80% av nikkel-metallhydrid batteriene.
 • Andelen plast som går til henholdsvis materialgjenvinning og energiutnyttelse avhenger av hvilken gjenvinner batteriene sendes til.

Faktaartikler

Knappcellebatterier

Nyttige lenker

Batteriretur