LOOP med i kontaktforum for avfall

Miljødirektoratet etablerte nylig et kontaktforum for avfall. Forumet skal bidra til en bred tilnærming til aktuelle fagsaker og tidlig involvering av aktørene i miljømyndighetenes arbeid. LOOP er en av organisasjonene som ble invitert til å delta.

Skal bidra til diskusjon og kunnskap

Det skal arrangeres to møter per år, i tillegg til eventuelle ekstramøter. Første møte ble holdt 13. januar. For LOOP deltar daglig leder Marianne Holen.

Kontaktforumet for avfall vil fungere som en møtearena mellom myndighetene, industrien, kommunesektoren og miljøorganisasjoner. På møtene skal deltakerne i kontaktforumet gi faglige innspill og bidra til å fremskaffe og utveksle tilgjengelig kunnskap innenfor de enkelte fagtemaene. Kontaktforumet skal brukes til å diskutere aktuelle temaer og belyse utvikling og fremtidige utfordringer og muligheter. Videre skal forumet utveksle informasjon og status for relevante prosesser både i Norge og internasjonalt.

Ledes av Miljødirektoratet

Kontaktforum for avfall ledes av avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Miljødirektoratet. I tillegg vil relevante seksjonsledere i Miljødirektoratet og en representant fra Fylkesmannen delta.

Andre medlemmer i kontaktforumet for avfall er: Avfall Norge, Bellona, Fylkesmannen i Hedmark: Jørn Georg Berg, Hovedorganisasjonen Virke, KS Bedrift, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Naturvernforbundet, Norsk forening for farlig avfall (NFFA), Norsk Industri og Oslo kommune Renovasjonsetaten.