Foto: UiO/Arthur Strand.
LOOP har gjort bildet grønnere.

LOOP gjør UiO grønnere

Universitetet i Oslo har satt seg et ambisiøst mål: På fire år skal de øke kildesorteringsgraden fra dagens 30 prosent til hele 80 prosent. Med LOOP på laget etablerer de nå en sorteringsguide for ansatte og studenter som skal lanseres til høsten.

I løpet av året produseres det imponerende mengder forskning innenfor Universitetet i Oslos vegger, men også omlag 1500 tonn næringsavfall. En viktig del av UiOs satsing mot å bli et grønnere universitet er å øke graden av kildesortert avfall. Sorteringsguiden for næringsavfall, utviklet i samarbeid med LOOP, skal gi ansatte og studenter ved universitetet informasjon om hva de kan kildesortere på universitetet, og informasjon om kildesortering av ulike avfallstyper.

Ønsker å gjøre kildesorteringen enklere

En utfordring for Universitetet i Oslo er logistikken tilknyttet avfallshåndtering. UiO er spredt over 100 bygg plassert på ulike steder i byen og har mange forskjellige brukergrupper som ansatte, studenter og besøkende. For at avfallshåndteringen skal bli så oversiktlig og enkel som mulig er bedre merking av beholdere og lett tilgang til kildesorteringsstasjonene viktig, med også enkel tilgang til informasjon.

– Vi vil at det skal bli lett å kildesortere, og fjerne frykten for å sortere feil. Da må det være gode systemer og lett tilgang til informasjon. Vi må kunne gi svar på alt folk lurer på om kildesortering, forteller Jorulf Brøvig Silde, prosjektleder for kildesorteringsprosjektet ved UiO.

Samarbeid med LOOP

God avfallshåndtering og informasjon om kildesortering er en vesentlig del av UiOs ambisjon om å være et grønt universitet. For å lykkes med dette ønsket de en effektiv informasjonsløsning om kildesortering som vil kunne vare over tid. Prosjektgruppa for kildesorteringsprosjektet ønsket å inngå et samarbeid med LOOP etter at de var inne på portalen sortere.no:

– I Norge er det uten sammenligning sortere.no som har den beste løsningene for hva vi ønsker for vår kildesorteringsguide. Her får vi den unike kombinasjonen av informasjon om kildesortering og en digitale løsning som kan tilpasses ulike brukere og steder. Med LOOP på laget har vi stor tro på at vi vil nå vårt mål om en kildesorteringsgrad på 80 prosent innen 2018, avslutter Jorulf Brøvig Silde.

Oppstarten av kildesorteringsprosjektet skjer til høsten, og det samfunnsvitenskapelige fakultetet er det første til å ta i bruk det nye kildesorteringssystemet og sorteringsguiden fra LOOP.

En viktig samarbeidspartner for Sortere Bedrift

Sylvelin Aadland, prosjektleder for Sortere Bedrift er svært fornøyd med samarbeidet med UiO:
– For oss i LOOP er dette prosjektet en verdifull erfaring i etableringsfasen av Sortere Bedrift – en felles nasjonal plattform for kommunikasjon om kildesortering og gjenvinning av næringsavfall. Mange er ikke klar over at det er forskjell på hvordan en kildesorterer hjemme og på jobb. Kaffekoppen i papp du kaster fra deg på Blindern er næringsavfall, ikke husholdningsavfall, og da er det andre systemer og regler som gjelder enn hjemme. Sortere Bedrift skal gjøre det enklere for bedrifter å finne informasjon om næringsavfall og hvordan det skal håndteres.

Sortere Bedrift skal bli et eget nettsted med planlagt lansering nå til høsten. I tillegg vil informasjonen som en finner på Sortere Bedrift kunne hentes ut av eksterne samarbeidspartnere til egne bedriftssider og i apper, slik UiO nå vil gjøre i sin lokale kildesorteringsløsning.
– Vi ønsker flere samarbeidspartnere velkommen, avslutter Sylvelin.

Ønsker du å vite mer om Sortere Bedrift, ta kontakt med Sylvelin Aadland i LOOP.