LOOP-dagene 2016.

LOOP-dagene 2016

Vi inviterer til LOOP-dagene 24.-25. november. Meld deg på her!

LOOP-dagene er for deg som er engasjert i LOOP miljøskole og for administratorer for sortere.no. Det blir både skolesamling og sortere-workshop. Dette blir to dager med mye nyttig informasjon og moro! Påmelding innen 1. november.

Om programmet

Torsdag 24. november fokuserer vi på LOOP miljøskole for alle som driver med kommunikasjon og er ansvarlig for opplegg ut mot skoler og barnehager. Vi gir tips om hvordan du kan undervise og informere, samt hvordan du kan nyttiggjøre deg LOOP Miljøskoles materiell. Vi setter også av tid til å dele erfaringer med hverandre.

På ettermiddagen blir det omvisning på Bygdøy Folkemuseum og på kvelden blir det felles middag på Skøyen for alle som deltar på torsdagen, fredagen eller begge dagene.

Fredag 25. november handler det om sortere.no. Vi ser på hvordan du kan bruke sortere.no og LOOPs kommunikasjonsløsninger mer effektivt i hverdagen, og gir opplæring i bruk at admin-grensesnittet med nyttige tips og triks. Vi har satt av tid til å jobbe med lokal informasjon og diskutere hvordan løsningene kan bli enda bedre og brukervennlige.

Arrangementet finner sted i våre nye kontorer på Skøyen. Det er gratis for kommuner og renovasjonsselskaper som er med på LOOP Miljøskole og/eller har sortereavtale. Pris for øvrige deltakere er kr. 2000,-.

Les mer om LOOP-dagene her eller meld deg på her!