Kronprinsen erklærer ROAF for åpnet ved å klippe båndet. Foto: Rino Larsen
Foto: Rino Larsen

Kronprinsen erklærte ROAF for åpnet

Nylig var det klart for den offisielle åpningen av ROAF sitt nye helautomatiske sorteringsanlegg. Blant de inviterte var Kronprins Haakon, som var tydelig imponert over anlegget.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) sitt nye sorteringsanlegg har en helautomatisk sortering av plastavfall, og vant blant annet avfallsbransjens innovasjonspris for det innovative anlegget i mai. Det åpnet allerede i januar i år, men den offisielle åpningen ble holdt fredag 15. august. Tilstedet var blant annet kronprins Haakon, som fikk æren av å klippe båndet.

Verdens mest moderne anlegg

Teatersgruppen Teatersmia fra Nittedal åpnet feiringen med et utvalg Prøysen-sanger, før administrerende direktør i ROAF, Øivind Brevik, holdt sin åpningstale. Han var, med god grunn, tydelig stolt over det helautomatiske anlegget, og roste blant annet ROAF sine eiere, ansatte og innbyggere i talen.

– I en verden med økende forbruk og knappe ressurser er vi nødt til å se på avfallshåndtering i et bærekraftig perspektiv. Å tenke innovativt og ta i bruk ny teknologi er en viktig del av dette arbeidet. Nå står anlegget her og vi kan med stolthet kalle det for gjenvinningsfabrikken vår, den mest moderne og sannsynligvis mest avanserte i verden. Jeg må innrømme jeg er svært stolt over hva ROAFs eiere, styret og ikke minst ansatte har bidratt med for at vi har fått på plass denne flotte gjenvinningsfabrikken.

Brevik understrekte også at den nye sorteringsløsningen er et supplement og ikke en erstatning for kildesortering. For å få gode, gjenvinnbare kvaliteter må innbyggerne fortsatt kildesortere, men den nye teknologien gjør at de nå kan få ut enda bedre råvarer.

Imponerte Kronprinsen

Etter åpningstalen fikk Kronprins Haakon æren av å gå opp løperen, som for anledningen var grønn, for å klippe snoren. Kronprinsen fikk også bli med på en omvisning rundt på anlegget, noe han tydelig ble imponert over.

– Det er kjempefint at vi har et anlegg som dette, som kan plukke fra hverandre søpla, slik at vi får plast for seg, og får gjenvunnet så mye som mulig. Det er kjempespennende, uttalte Kronprinsen i et intervju med TV8.

Satser stort

Med det nye sorteringsanlegget satser ROAF på å nå en materialgjenvinningsgrad på godt over 50 prosent totalt hvert år – og forhåpentligvis så mye som 60 prosent eller mer etter hvert. Siden oppstart er det allerede blitt sortert ut 1000 tonn plast i fem ulike kvaliteter, og levert 2500 tonn matavfall til biogassproduksjon. Målet er å få inn over 8000 tonn matavfall og materialgjenvinne 2500 tonn plast hvert år.

“Leser” materialtype og kvalitet

Ved hjelp av sensorteknologi fra norske TOMRA Sorting (TiTech), er sorteringsanlegget det første i verden med helautomatisk sortering av plast. Ved hjelp av nærinfrarødt (NIR) lys leser anlegget hvilken type materiale og materialkvalitet det har foran seg på båndet. Et lufttrykk blåser så materialet ut i riktig sorteringsbeholder. Grønne poser går til sitt, og plasten blir sortert ut i fem ulike kvaliteter.

Matavfallet som blir samlet inn, sendes til Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) for produksjon av biogass og biogjødsel. Biogassen blir drivstoff til busser og renovasjonsbiler, mens bioresten blir til biogjødsel til jordforbedring i landbruket. Plasten blir til nye plastprodukter. Det som ikke materialgjenvinnes, går til energigjenvinning hos Energjenvinningsetaten (EGE) sitt anlegg i Oslo.

Denne artikkelen er skrevet av Tur Retur i samarbeid med ROAF