Av EE-avfallet som Elretur samlet inn i 2011 ble det gjenvunnet nok stål til å kunne lage 100 byggekraner! Foto: Glyn Lowe (CC)

KoordinEErt innsats

Da Kampanjen 2012 skulle planlegges, var Elretur med fra begynnelsen. Og flere EE-selskap bidro med sponsormidler. I en bransje som er sterkt preget av konkurranse, ser aktørene også fordeler ved å samarbeide. Resultatet er økt bevissthet og bedre informasjon til forbrukerne.

Guro Kjørsvik Husby i Elretur forteller at returselskapet helt siden sin spede begynnelse har vært opptatt av å få inn mest mulig EE-avfall til deres retursystem. Årsaken er todelt: Miljøgiftene som finnes i EE-avfall må fjernes, og for å kunne gjenvinne ressursene i avfallet er det viktig å få det inn. Dessverre møter selskapet fortsatt holdninger som går på at EE-avfallet ikke utnyttes. Derfor er det viktig med kampanjer som den med Alex Rosén, nettopp for å vise hva avfall kan bli til.

“Det er ikke nok å si at Elretur gjenvinner 93 prosent av alt EE-avfallet vi samler inn. Vi må vise det.”
Guro Kjørsvik Husby, Markeds- og informasjonssjef i Elretur.

Kjersti Kildahl i Avfall Norge opplyser at alle selskapene ser verdien av en kampanje som denne. Elsirk, ERP, Renas og Elretur opplever økt synlighet, både i bransjen og ellers. Dessuten framstår de positivt som gruppe, med felles mål og høy kompetanse på avfallsforvaltning.

“Alle har samme mål om å arbeide for å synliggjøre at avfall er en ressurs. Og betydningen av å ta ut det farlige avfallet fra kretsløpet.”
Kjersti Kildahl, Prosjektleder for Kampanjen 2012

Tilbake i Elretur kan Husby meddele at, fra EE-avfallet som de samlet inn i 2011 ble det gjenvunnet nok stål til å kunne bygge hele 100 byggekraner på 100 meter. – Og nettopp dette er vel det som gjør det så viktig med slike kampanjer, fortsetter hun. Det nytter å kildesortere. Gamle vaskemaskiner kan bli til byggekraner! Gamle varmovner kan bli til nye kjøleskap!