Alex Rosén er frontfigur for Kampanjen 2012

Klar for kampanje!

Det er vår, og om noen ganske få uker slår kommunikasjonskampanjen til Avfall Norge ut i full blomst. Rett etter påske vil budskapet om at kildesortering og gjenvinning nytter spre seg over det ganske land gjennom flust med informasjonskanaler, og ikke minst et solid lokalt engasjement.

Renovasjonsselskapene har lenge vært i gang med planleggingen av lokale kampanjer. Over hele landet vil det være utvidete åpningstider og liknende aktivitet mange steder lørdag 14. april.

Lokalt engasjement

Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i BiR, kan fortelle at de ni eierkommunene har et svært allsidig opplegg på trappene. Kundebladet sendes ut i uke 15 med Alex Rosén på forsiden og en artikkel om kampanjen. I tillegg vil BiR kjøre annonser, en konkurranse med spørsmål om kildesortering, en uke med kinoreklame, og aktivitet på sosiale medier. Havre trekker fram at kampanjen i Bergensområdet, som dessuten innebærer utvidet publikumskontakt og lett servering ved gjenvinningsstasjonene, også er hyggelig for de ansatte.

“Engasjementet blant medlemmene og det de gjør lokalt er superviktig for å få budskapet ut til folk. De gjør en kjempejobb!”
Kjersti Kildahl, prosjektleder for Avfall Norges kommunikasjonskampanje 2012

Nasjonal oppmerksomhet

Norges befolkning er opptatt av miljøspørsmål, og mange ser nytten i å kildesortere. Sjelden er den vrangpeisen som åpenlyst utbasunerer at slikt ikke har noe for seg. Men det er grobunn for enda bedre holdninger, og Avfall Norge akter å vise at gode vaner rundt avfallshåndtering er til nytte og glede for alle. Prosjektleder Kjersti Kildahl er litt hemmelighetsfull når Tur Retur snakker med henne, men hun hinter om et morsomt stunt i samarbeid med Renovasjonsetaten i Oslo når kampanjen lanseres den 12. april. Og alle medlemmer er selvsagt hjertelig velkommen!

Alex skal få med alle

Reklamefilmen med Alex Rosén ble spilt inn i midten av februar. Den allsidige humørsprederen har nå underholdt Norge i over 20 år, stadig med et overskudd de færreste av oss kan matche. Mannen har en unik evne til å engasjere og underholde i samme åndedrag. Nå vil det velkjente gliset være å se i kildesorteringens tjeneste, både på tv og kino.

“Egentlig er vi alle blitt resirkulert i milliarder av år! Alt er laget av støvet fra det som ble skapt i de siste sekundene av The Big Bang. Er det ikke fett?! At vi er stjernestøv, liksom!”
Alex Rosén, ambassadør for Avfall Norges kommunikasjonskampanje 2012

Kampanjen 2012 skal motivere til gode holdninger i befolkningen og styrke tilliten til norske gjenvinningstjenester. Med så mye dyktig stjernestøv på laget, burde dette bli bra saker!