Kampanje som ga mersmak

Avfallskampanjen har satt sitt preg på det ganske land i hele vår. På Avfallskonferansen i Stavanger var det tid for oppsummering og deling av erfaringer.

“I LOOP er vi storfornøyde med at kampanjesiden og verktøykassen ble så godt mottatt. Vi ser fram til å utvikle disse informasjonsressursene videre sammen med Avfall Norge.”
Nancy Sand, Daglig leder i LOOP.

Alt på ett brett på nett

Nancy Sand har mye positivt å melde. Hun forteller at tilbakemeldingene fra brukerne har vært gode, og trekker fram omregningsarket for miljøgevinst som et eksempel på originalt og nyttig innhold. Tanken om å samle all informasjon på ett sted, slik at blir det enklere å finne akkurat den informasjonen man behøver, fungerte etter hensikten. I tillegg nevner hun at den lokale innsatsen var helt avgjørende for at kampanjen ble en suksess.

“Med spleiselag i bunnen har alle selskaper og kommuner et eierforhold til kampanjen.”
Reidar Hansen, Assisterende daglig leder i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS.

Lokale erfaringer, nasjonale planer

I ØRAS konstaterer Reidar Hansen at det eksisterer en solid kommunikasjonsfaglig forankring i avfallsselskapene. Det har vært stor tilfredshet med verktøykassen – felles annnonsemaler og gjennomgangspersonen Alex Rosén skapte gjenkjennelighet over hele landet, og mange selskaper har hatt aktiviteter med lokale vrier. Videre har kampanjen sørget for å synliggjøre sortere.no som søkermotoren for kildesortering i Norge.

Hansen melder at den foreløpige evalueringen anbefaler å ha en nasjonal, felles kampanje annet hvert år, vekselvis rundt farlig avfall/EE-avfall og et mer generelt budskap om avfall som ressurs. Kommunikasjonsgruppa vil altså fremme forslag til hovedstyret om at den neste kampanjen, i 2014, har farlig avfall/EE-avfall som tema.

Verktøyet i orden

Prosjektrådgiver i LOOP, Hildegunn Iversen, var sentral i utviklingen av den mye brukte og omtalte verktøykassen, et hjelpemiddel i avfallsselskapenes eget informasjonsarbeid. Her er det enkelt å klikke seg fram til bilder, ideer til pressesaker og informasjon om hver avfallstype. Verktøykassen dokumenterer miljønytten av å kildesortere de ulike fraksjonene, samtidig som den tilbyr oppdaterte tall og mer konkret informasjon om hva som skjer med avfallet etter at det er levert til gjenvinning. Iversen legger til at verktøykassen skal leve videre, og ikke bare var ment for bruk i kampanjeperioden.

“Facebook var en effektiv kanal for kommunikasjon, der alle de lokale tiltakene ble synliggjort. Det bidro til entusiasme, engasjement og fellesskapsfølelse.”
Hildegunn Iversen, Prosjektrådgiver i LOOP.

Facebook er mer enn bare fjas

Kampanjen krevde et praktisk samlingssted for de lokale arrangørene. Heller enn å snekre en helt ny løsning, ble det opprettet et lukket forum i Facebook der man måtte bli invitert for å delta. I kampanjegruppa kunne alle dele suksesshistorier fra nærområdet med en utvidet og interessert gruppe, samt be om råd og innspill i de tilfeller der ting ikke hadde gått helt etter planen. Dette skapte virkelig følelsen av en nasjonal kampanje med lokal forankring.

Medlemsmøtet viste for øvrig at det er stor interesse for å videreføre denne gruppa, samt å videreutvikle verktøykassen fra kampanjen. Nærmere detaljer om dette blir fastsatt på sensommeren.