-It was amazing, utbryter Banda på spørsmål om hva hun tenkte da hun besøkte Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo.

Inspirert av norsk avfallshåndtering

I hjemlandet Zambia har Lizzie Banda tatt initiativ til en egen innsamlingsordning for plastemballasje, og hun eksperimenterer for å finne oppskriften på den perfekte hjemmekomposten. Da hun kom til Norge ble hun overveldet av hvordan kildesortering og gjenvinning er satt i system, både i husholdningene og for næringslivet.

Banda har bodd tre måneder i Norge som en del av et utvekslingsprogram i regi av Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. I Zambia jobber hun som kommunikasjonsrådgiver i YEN – Youth Environment Network.

-Amazing!

-It was amazing, utbryter hun på spørsmål om hva hun tenkte da hun besøkte Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo. Banda forteller at avfallet som samles inn i Zambia havner på store fyllinger, og at det ikke finnes nasjonale systemer for kildesortering og gjenvinning.

Derimot eksisterer det flere lokale initativ for å ta bedre vare på ressursene i avfallet. Det finnes eksempler på innbyggere som samler inn plastemballasje til det ene plastgjenvinningsanlegget som finnes i Zambia. Andre lager tepper av gamle plastposer, eller leker av brukt metallemballasje.

Tar med seg kunnskapen hjem

-We must put our education into practice, and look at what is applicable for Zambia. You ought to start from something, but the ressource is already there, sier en engasjert Banda.

Hun ønsker å ta med seg kunnskapen fra Norge tilbake til Zambia. Hun har også planer om å fullføre en mastergrad om Waste Management Systems.

Harald Sakarias B. Hansen er leder i Spire og imponert over engasjementet til Banda, og ser ikke bort i fra at Spire og YEN vil samarbeide om prosjektet knyttet til avfallshåndtering i framtiden:

-Spire har fokus på informasjons- og politikkarbeid, og i alt vårt arbeid er målet å se utvikling og miljø i sammenheng. Vi har ikke jobbet mye med avfallsproblematikk tidligere, men det kan absolutt tenkes at det blir en større del av arbeidet vårt i framtida. Avfall er tross alt en av de største utfordringene for økosystemene våre, samtidig som det er en formidabel ressurs!