Hildegunn Bull Iversen, daglig leder i LOOP, har gitt sine innspill til Klima- og miljødepartementet om bruk av engangsemballasje. Foto: Terje Borud

Innspillsmøte om engangsartikler i plast

LOOP var med da Klima- og miljødepartementet inviterte til innspillsmøte om engangsemballasje av plast. 

Norge og ellers i Europa finnes en rekke engangsartikler av plast på strender og langs kysten, for eksempel ballonger, plastbestikk, takeaway-emballasje, q-tips osv. Dette ønsker statsråd Ola Elvestuen og ta tak i. Fredag 20. april inviterte han norske produsenter, importører, miljøorganisasjoner, fagmiljøer, kommuner og flere andre aktører til et innspillsmøte om engangsartikler av plast. LOOP var blant de inviterte.

Elvestuen ønsket å få innspill på hvordan Klima- og miljødepartementet kan møte utfordringen med bruken av engangsartikler. Han ønsket også å diskutere mulige tiltak og på hvilke måter ulike aktører kan bidra for å hindre at engangsartikler havner i det marine miljøet. I den sammenheng var det særlig tre områder LOOP var opptatt av. Vår daglige leder, Hildegunn Bull Iversen, deltok med følgende innspill til forsamlingen.

 

Tidlig innsats må til for å skape gode og varige vaner

Vi i LOOP har jobbet i snart 20 år med å skape gode kildesorteringsvaner. Når en vane er etablert går jobben stort sett av seg selv, men det tar tid å bygge vaner. Gjennom LOOP Miljøskole lærer barn og unge om hvordan og hvorfor vi skal kildesortere. Vi ser på dette som en svært viktig oppgave som vi skal fortsette med. Som en del av dette skal vi også lære barn om konsekvensene av forsøpling og dårlig avfallshåndtering. Vi må skape nulltoleranse for forsøpling! Her trenger vi felles innsats på en rekke områder, og vi kan og skal bidra her.

 

Vi er opptatt av å gjøre det enkelt for folk å kildesortere.

Vi driver tjenesten sortere.no – hele Norges opplysningskontor for kildesortering. Her kan du søke på hvordan forskjellige ting skal kildesorteres og hvor du kan levere forskjellige typer avfall, uansett hvor du bor.

Vi får masse spørsmål fra folk som lurer på hvordan ulike ting skal kildesorteres, og det er ikke alltid så lett å gi gode svar. Plast er en utfordring. For eksempel skjønner ikke folk hvorfor plastartikler eller plastprodukter ikke skal kildesorteres. Andre utfordringer er blandingsemballasje og nedbrytbar plast. Vi er redd for at jo mer komplisert dette blir, og jo flere tvetydige budskap som kommer jo vanskeligere blir det å få folk til å sortere plasten sin. Det kan også gå ut over sortering av andre ting. For oss som driver med informasjon om kildesortering vil det være stor fordel kommunikasjonsmessig om all plast kunne kildesorteres og gjenvinnes.

 

Vi er positive til utfasing – men vi må være bevisste på hva vi skal erstatte det med

Mange engangsartikler av plast har høy risiko for å havne på avveie. Vi er positive til utfasing av slike engangsartikler og å redusere bruk av unødvendig plastemballasje. Ved eventuelt forbud er det viktig at disse produktene erstattes av materialer som ikke har plast i seg.