Hurra for LOOP 15 år!

Innflytningsfest og 15-årsdag for LOOP

LOOP inviterte til innflytningsfest i nye lokaler på Skøyen. Anledningen ble samtidig benyttet til å feiret at LOOP har rundet 15 år med innsats for kildesortering og gjenvinning.

LOOP har flyttet inn i større og mer åpne lokaler i Karenslyst allé 9B, bedre egnet til å arrangere møter og andre sammenkomster. -LOOP er en samarbeidarena og det ønsker vi også at våre lokaler skal gjenspeile, forteller Terje Eckhoff, prosjektleder for LOOP Miljøskole og konferansier for ettermiddagen. Innflytningfesten var ilddåpen og etter stemningen å dømme så lover dette godt for framtidige arrangement!

15 år omtrent på denne tiden

Ettersom LOOP nettopp har rundet 15 år ble dette markert på innflytningsfesten. I desember 2000 ble LOOP stiftet av returselskapene med mål om å forbedre folks kunnskap, holdninger og atferd til kildesortering og gjenvinning.
– Det har vært 15 spennende, utfordrende og givende år, og vi er veldig fornøyde med hva vi har fått til på den tiden. Likevel er det mer som gjenstår, særlig med tanke på de ambisiøse målene for materialgjenvinning som er satt av EU. Her vil LOOPs arbeid være viktig for å øke bevisstheten rundt kildesortering, og få folk til å sortere mer, sier daglig leder i LOOP, Hildegunn Iversen.

Først ut var LOOP Miljøskole

LOOP Miljøskole var det første prosjektet som ble etablert av LOOP, med mål om å skape en større bevissthet om miljø og kildesortering blant barn og unge. I årenes løp har et bredt spekter av undervisningsmateriell blitt utviklet, og hundretusenvis av barn har lært om kildesortering og gjenvinning gjennom LOOP Miljøskole. I repertoaret til LOOP Miljøskole finnes det nå en rekke hefter, filmer, spill, digitale læringsmidler og en teaterforestiling. Det siste tilskuddet er Knutsen & Ludvigsen-hefte som allerede har blitt sendt ut til over 30.000 skoler og barnehager.

Sortere.no så dagens lys

Først het nettsiden Avfallsveiviseren, deretter Kildesorteringsguiden og i 2009 fikk den navnet sortere.no slik vi kjenner den i dag. Å lage en kildesorteringsguide på nett var et initiativ fra både kommuner, renovasjonsselskap, returselskap og Avfall Norge. Målet var å gi forbrukere enkel og tilgjengelig hjelp til kildesortering, og i dag dekkes 90% av Norges befolkning gjennom tjenesten.

Det jobbes kontinuerlig for å gjøre brukeropplevelsen så god som mulig. Nytt av året er et oppdatert design, samt en bedre mobiltilpasset side. Snart lanseres også Sortere Bedrift, en ny del av sortere.no som skal gjøre det enklere for bedrifter å finne informasjon om god avfallshåndtering. I alt er 180 kommuner, Avfall Norge, Ragn-Sells, Retura, Norsk Resy, Grønt Punkt Norge og Renas med på Sortere Bedrift som lanseres til våren.

Mange spennende prosjekter

I tillegg til de faste prosjektene har LOOP også utformet felles, nasjonale avfallssymboler, og har hatt sekretariatet for «Hold Norge Rent» i en årrekke fram til 2015 da Hold Norge Rent ble en egen organisasjon. LOOP har også bidratt i Avfall Norges nasjonale kampanjer. Til 2012 kampanjen lagde LOOP en mye brukt verktøykasse med felles kommunikasjonsressurser til bruk for Avfall Norges medlemmer. LOOP hadde også prosjektledelsen for 2014 kampanjen om miljøfarlig avfall.

– Det å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning, samt verdien av å ta vare på miljøet vårt er et omfattende og viktig arbeid. LOOP har bidratt stort til dette de siste 15 årene, og vi gleder oss til å se fortsettelsen, forteller styreleder i LOOP og adm. dir. i Norsk Glassgjenvinning/Norsk Metallgjenvinning, Kjell Håkon Helgesen.

Det kan vi i LOOP si oss enige i. Vi ser frem til 15 nye år med kildesortering og gjenvinning!