Det er gode forhold for samarbeid mellom avfallsselskapene i Norge

I godt selskap

Et avfallsselskap har kun ansvar for sitt geografiske område. Det er ikke i konkurranse med noen andre enn seg selv. Dette skaper perfekte forhold for samarbeid mellom selskapene, deling av erfaringer og større åpenhet i jobbhverdagen. Flere og flere IKS-er finner hverandre.

På Romerike gikk ROAF og ØRAS sammen om annonseringen av «Fra null verdi til full verdi». Annonsen med logoene til begge selskapene sto på trykk i Romerikes blad. Beate Langset i ROAF forteller at selskapene fikk en god pris og delte på utlegget. Kirsten Lundem i ØRAS legger til at ideen om felles annonse ble utarbeidet under siste workshop for kampanjen, og at opplegget fungerte ekstra smidig fordi annonsemateriellet var så godt utarbeidet på forhånd. Selskapene har for øvrig samarbeidet på flere andre områder, deriblant offentlige anskaffelser.

Idémyldring i nord

I Nordland samarbeidet hele fem IKS-er i forbindelse med kampanjen. LAS, SHMIL, Reno-Vest og HAF, samt HRS, kom sammen for idémyldring. De bestilte felles plakater til å henge opp på egne anlegg, der det også er viktig med synlighet, og arrangerte fotokonkurranse med felles vinkling. Fra tidligere har «Nordlandsgjengen» også samarbeidet om informasjonsarbeid og kampanjer.

“Det er viktig å kunne ha et faglig felleskap på informasjonssiden. Da kan man diskutere og lufte ideer før de blir satt ut i livet.”
Monica Kleffelgård, Informasjons- og kvalitetsleder i LAS.

Samarbeidet har ligget stille en stund, men Monica Kleffelgård i LAS melder at selskapene nå ønsker å få det mer på beina igjen, særlig med tanke på kompetanseheving. Planen er nytt møte til høsten, og sjansen er stor for at enda et selskap slutter seg til da.