Hva kan du egentlig finne på loop.no?

Vi i LOOP tilbyr kommuner og renovasjonsselskaper effektive verktøy og faktabasert informasjon om kildesortering og gjenvinning. Under finner du et knippe tilbud og verktøy som kan gjøre hverdagen med å informere innbyggere og andre interessenter enklere.

Sortere integrasjon

Sortere.no er en database og forbrukerportal med informasjon om hvordan ulike produkter skal sorteres, hva produktene inneholder, og hvor nærmeste returpunkt er. Sortere kan enkelt integreres på alle nettsider.

Her finner du oppskrifter på hvordan Sortere kan integreres på nettsider. Det finnes tre ulike alternativer for bruk av informasjon fra databasen: Sortere Mini, Sortere Pluss, eller Sortere API.

Faktaartikler, oppslagsverk og statistikk

Kan eksempelvis brukes som grunnlag til informasjonsmateriell, faktabokser, pressemeldinger og andre medieoppslag.

Faktaartiklene tar for seg spesifikke produkter, for eksempel drikkekartong, malingsspann og pappesker. Her får du informasjon om miljøgevinsten ved å sortere riktig, hvor det skal leveres og hvordan det gjenvinnes.

Under “statistikk” finner du fakta om gjenvinning generelt. Her finnes tall fra 2011 – 2013 som viser hvor mye avfall fra næring og husholdning som blir samlet inn hvert år, hvor mye som blir materialgjenvunnet, hvor mye som blir energigjenvunnet, og mer.

Avfallssymboler

Til bruk på informasjonsmateriell, avfallsdunker, og mye mer.

Her finner du alle de offisielle avfallssymbolene for husholdningsavfall. Det er også en egen kategori for farlig avfall, og en side med retningslinjer for bruk.Avfallssymboler

Miljønytte og fun facts

Til bruk i informasjonsmateriell, Facebook-statuser, publikasjoner, eller andre medieoppslag med forbrukere som målgruppe.

Under miljønytte finner du generell og lett fordøyelig informasjon om viktigheten ved å kildesortere og hvorfor det er bra for miljøet. Under “miljønytte” finner du også fun facts som kan brukes til å sprite opp en tekst, eller som kan stå alene i f.eks. en Facebook-status.

Bildearkiv

Til bruk i blant annet informasjonsmateriell, pressemeldinger eller andre typer publikasjoner.

Her finner du bilder av forskjellige typer avfall som kan brukes fritt til kommunikasjon om kildesortering og gjenvinning. Noen av bildene viser kun produktet, for eksempel en lekebøtte, batterier og lignende, mens andre er situasjonsbilder av mennesker som kildesorterer. I tillegg finnes det bilder fra gjenvinningsstasjoner, returpunkt og andre mottak.

To bilder. 1: Far og datter ser på batterier i lekehund. 2: Lyspærer.