Høye mål for gjenvinning av bilvrak i Norge

Autoretur AS sørger for at nesten hele din gamle bil kan starte et nytt liv som binders, kumlokk, vaskemaskin eller som togskinner. Et bredt samarbeid i den norske gjenvinningsbransjen kommer kasserte biler, og miljøet, til gode.

-Autoretur har hatt ansvaret for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy siden 2007, og har bidratt til en svært positiv utvikling når det gjelder graden av gjenvinning, sier daglig leder, Erik Andresen i Autoretur.

Samlet bransje tar ansvar

Autoretur er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for produktene de sender ut på markedet, også etter at det er blitt avfall.

-Våre gode samarbeidspartnere Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilgjenvinning AS gjør, sammen med biloppsamlere, en svært viktig jobb i å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøyer, forteller Andresen. De gode resultatene er en følge av konstant produkt -og teknologiutvikling hos bilfabrikantene, og ikke minst hos den norske gjenvinningsbransjen.

Snart nådd målene for 2015

I dag er det felles europeiske krav til håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv. Kravet er at 85 prosent av bilens vekt skal gjenvinnes, og fra 2015 skjerpes dette kravet til 95 prosent. Tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet viser at det i 2012 ble vraket 121 609 kjøretøy.

-Med dagens behandling av bilvrak oppnådde Autoretur AS en gjenvinningsgrad på 93,8 prosent allerede i 2012, forteller en fornøyd Andresen. Han legger til at de dermed har stor tro på at de skal nå målene som er satt for 2015.

Det meste som gjenvinnes er metalI, og med et innhold på cirka 750 kg per bilvrak spares miljøet for belastninger knyttet til produksjon av store mengder metall. I tillegg går bilvrak også til ombruk av deler, samt energigjenvinning. De resterende 6,2 prosentene er restavfall som ikke kan gjenvinnes, og som dermed går til deponi.

Tar samfunnsansvaret på alvor

Autoretur AS drives på non-profit basis for å sikre at kommersielle og økonomiske hensyn ikke kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler.

-Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter, og miljøet spares for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer, sier Andresen.

Vil unngå særnorske regler

Autoretur og deres samarbeidspartnere er opptatt av at det ikke blir innført særnorske regler for gjenvinning av vrakede og utrangerte kjøretøyer. Dette begrunner de med at gjenvinningsbransjen stadig blir mer internasjonal, og at handelen med avfall sannsynligvis vil krysse grensene innen EØS-området i økende grad.

-Vi mener at myndighetenes regler bør konsentreres om å sette krav til resultatet av gjenvinningen – ikke til hvordan resultatet skal oppnås. I Europa har industrien i flere tiår hatt anledning til å teste ut ulike metoder for å nå målene til gjenvinningsgrad. En slik ordning fører til en kontinuerlig utvikling av nye, sofistikerte metoder for gjenvinning, understreker Andresen.

Artikkelen er skrevet av Tur Retur, i samarbeid med Autoretur AS.