ENGASJERTE ELEVER: Etter plukkanalysen laget elever ved Sande videregående skole en holdningskampanje som de testet ut på sine medelever. FOTO: Marit Mikkelsen

Holdningskampanje av og for ungdom

Det meste av avfallet ved Sande Videregående blir ikke sortert. Det ville elever og lærere gjøre noe med.

Sande Videregående skole tok kontakt med LOOP Miljøskole for de ønsket å forbedre kildesorteringen på skolen. Det resulterte i et spennende prosjekt som både engasjerte elever og lærere. Tre naturfagsklasser på skolen fikk i oppgave å lage en holdningskampanje som de skulle kjøre på egen skole. Temaet skulle være avfallsminimering og kildesortering. De skulle også gjennomføre en plukkanalyse av restavfallet på skolen før og etter kampanjen. Marit Mikkelsen som er lektor i en av klassene er overbevist om at kampanjen satte sitt preg på elevene.

– Dette er kanskje første gang de virkelig sitter igjen med noe etter et endt prosjekt. Jeg er sikker på at dette prosjektet har påvirket elevene følelsesmessig, de får en annen bevissthet når de jobber med temaene på denne måten. Noe jeg tror også vil synes på hvordan de sorterer avfallet sitt hjemme, sier Mikkelsen.

Plukkanalysen
Elevene ble delt inn i grupper som fikk hvert sitt dedikerte ansvarsområde. De fleste gruppene fikk ansvar for hver sin avfallstype. Det første elevene gjorde var å gjennomføre en plukkanalyse. De la alt restavfallet skolen hadde produsert på én dag utover to store presenninger. De sorterte avfallet, veiet mengden av ulike avfallstyper og sorterte det så riktig. For å vite hvor avfallet skulle kastes brukte de sortere.no. I forkant av plukkanalysen hadde Terje Eckhoff, som er ansvarlig for LOOP Miljøskole, hatt en forelesning for elevene som ga de innblikk i hvorfor kildesortering er viktig.

Holdningskampanje av og for ungdom
Nå skulle elevene på skolen utvikle og kjøre en holdningskampanje rettet mot resten av elevene på skolen. De kunne selv velge form og virkemidler de ønsket å benytte. Noen klippet og limte sammen funksjonelle avfallsbeholdere, andre laget informative kampanjefilmer, noen laget kontoer med innhold i sosiale medier, mens andre igjen, laget slagord og designet plakater. Noen av tiltakene fikk ekstra mye oppmerksomhet: En guttegruppe laget film om matsvinn der de fremførte budskapet ikledd dameklær! En annen gruppe testet ut om sterk språkbruk i slagord var det som skulle til for å få medelever til å pante flasker. En tredje gruppe laget en kommentatorboks som de satt opp ved avfallsbøttene i kantina der de kommenterte over høyttaler om ting ble kastet riktig eller galt, som under en under en fotballkamp. Lærerne kunne fortelle at elevene virkelig tok eierskap til prosjektet. Etter at elevene satt ut i livet sin holdningskampanje på skolen, så fulgte de ekstra godt med på vanene til sine medelever.

-Mange av elevene ble oppriktig opprørt når de så at ting var blitt kastet feil, forteller Mikkelsen.

Nedturen
Etter å ha gjennomført holdningskampanjen gjorde elevene en ny plukkanalyse for å se om holdningskampanjen hadde ført til bedre kildesortering. Mange ble litt skuffet da de ikke fikk resultatene de hadde håpet på. Elevene fikk erfare at holdningsarbeid både kan være komplisert og tidkrevende. Skolen hadde nemlig innført gratis grøt i kantina rett før prosjektets andre plukkanalyse, noe som medførte store mengder tung grøt i mange avfallsdunker. Elevene erfarte også at for å oppnå gode resultater trenger man også praktiske løsninger som er lette å bruke i hverdagen. Mange mente at skolens avfallsbeholdere fungerte dårlig og førte til at mye ble kastet feil sted.

Rapporterte til LOOP
Hver gruppe sammenstilte resultater, vurderinger og anbefalinger i en rapport de overrakte til representanter fra LOOP ved prosjektets slutt.

-Elevene har jo aldri måttet rapportere så grundig før. Dette var bra for dem på så mange måter. De fikk skrivetrening, måtte tolke resultater, sette tall i sammenheng, og ikke minst måtte de virkelig gå inn i disse viktige temaene og gjøre seg noen tanker, sier Mikkelsen.

9. mars i år besøkte Terje og Fredrikke fra LOOP Miljøskole Sande videregående for få overrakt rapportene og se på arbeidet elevene hadde gjort. De ble mektig imponert!

-For oss var det veldig nyttig å se hva elevene selv mente skulle til for å gjøre andre unge mer bevisste på minimering og sortering av avfall. Vi ble imponert over alt elevene hadde fått til og fikk masse inspirasjon til vårt videre arbeide med barn og unge, sier Eckhoff. Under kan du se en film fra prosjektet.