Bilde av Rita Aarvold

Holdningsendrende frokostmøte

Onsdag 24. september var det klart for rundstykker, kaffe og holdningskampanjer. Med dyktige foredragsholdere og nesten 60 deltakere ble det en spennende formiddag med godt faglig innhold.

Hva påvirker oss, og hvordan kan vi påvirke andre menneskers handlingsmønster og holdninger? Det var spørsmål som var tema da LOOP inviterte til frokostmøte om holdningskampanjer, onsdag morgen 24. september. I alt møtte nesten 60 ivrige deltakere opp på Litteraturhuset denne morgenen. Blant publikum var folk både i og utenfor avfallsbransjen, i tillegg til noen studenter.

På programmet stod dyktige foredragsholdere som til sammen bidro med faglige, teoretiske vinklinger samt konkrete eksempler og erfaringer fra arbeidslivet. I tillegg fikk publikum informasjon om ulike prosjekter LOOP jobber med, og hvordan vi har arbeidet med kampanjen om miljøfarlig avfall.

Fra holdning til handling

Frokostmøtet startet med et foredrag av høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI innen kommunikasjon og påvirkningsfag, Gerhard Emil Schjelderup. Han gav oss et kommunikasjonsfaglig innblikk i holdningskampanjer, med spesielt fokus på forholdet mellom holdning og faktisk handling. Han gav også innsikt i hvor godt ulike virkemidler og ulike mediekanaler fungerer.

Redusere ulykker

Vegdirektoratet arbeider for å redusere antall ulykker i trafikken. Prosjektleder Rita Aarvold gav oss et innblikk i deres kommunikasjonsutfordringer, og hvordan de kommuniserer trygg atferd i trafikken til flere ulike målgrupper. Aarvold trakk blant annet frem de typiske unnskyldningene “det var ikke min skyld” og “det var ikke min feil”, som eksempler på tankemønstre de prøver å bekjempe.

Kjærlighet foran frykt

Kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, overtok deretter stafettpinnen. Han presenterte noen av Vinmonopolet sine holdningskampanjer, og fortalte om deres strategi og arbeid både i forkant og i etterkant av kampanjene. I løpet av foredraget ble vi kjent med flere vellykkede kampanjer, eksempelvis hvordan de bruker kjærlighet på pinne som belønning for å vise legitimasjon. Vi fikk også et nyttig innblikk i kampanjer som ikke slo like godt an, blant annet en kampanje hvor Vinmonopolet hadde brukt frykt som virkemiddel i en langingskampanje rettet mot ungdom.

Oppsummert fikk deltakerne nyttig kunnskap om hvilken påvirkningskraft holdningskampanjer kan ha, samt hvordan holdning han bli til handling og omvendt. Vi i LOOP takker for oppmøtet, og håper de fremmøtte fikk faglig utbytte av frokostmøtet!