Hodepiner for dugnadsarrangører

Å få beboere til å stille opp på dugnad har blitt mer og mer vanskelig. I tillegg kan borettslag som leier container til dugnad fort gå på en smell. Folk kaster nemlig freidig i containere andre har betalt for. Det kan bety et saftig gebyr for å ha kastet farlig avfall feil.

Pass på containeren
En felles avfallscontainer leies ofte inn når borettslag og sameier arrangerer vårdugnad. Men hva skjer når avfallscontaineren kommer? Søppelmoralen er ikke alltid helt på topp hos folk, og mange lar seg friste til å dumpe søppel på andres bekostning. Avfallsselskapet Ragn-Sells får ofte melding fra sine kunder om at dette er et problem, og bestemte seg for å se hva som skjedde når en ulåst avfallscontainer ble satt ut på gaten i et villaområde. Det tok ikke mange dagene før testcontaineren var fylt med søppel og skrot.

– De første par dagene fikk den stå i fred, men så begynte ting å skje. Noen kvittet seg med eget søppel nattestid, andre benyttet de stille timene på formiddagen. Litt etter litt ble containeren fylt opp. Eksperimentet bekrefter at folk gladelig gjør seg til snyltere når en slik sjanse oppstår, sier Bente Åsen Sørum, salgs- og markedsdirektør i Ragn-Sells.

Gratispassasjerene kan i verste fall bety store ekstrautgifter for den som har bestilt containeren, siden mange som snylter på naboen kvitter seg med avfall som egentlig krever en helt annen behandling enn å dumpes i en container. Kjemikalier og malingsrester, EE-avfall, gipsplater, spraybokser og impregnert trevirke må sorteres ut av en container med blandet avfall.

Noen tips for å unngå at containeren fylles av snyltere:
– Plasser på egen grunn. De fleste har sperre for å gå inn på andres eiendom.
– Om du må ha container på gaten, så plasser containeren under et gatelys, så de som dumper lett blir sett. Det stopper de fleste.
– Bestill lukket container eller dekk til med presenning. Gjør det litt vanskeligere.
– Dropp container og bestill heller sekker som settes ut når dugnaden begynner.

Den evige kampen: få folk med på dugnaden
Beboere har ingen plikt til å stille på dugnader; dessverre, vil mange arrangører si. Det er ikke lov å straffe de som ikke blir med – men det er lov å belønne de som er med, gjerne i form av sosialt samvær, byttetorg og mat.

– Et eget byttetorg på dugnaden er gøy, sier ansvarlig for sortere.no, Sylvelin Aadland. Det du ikke trenger kan noen andre ha bruk for! Da får tingene lenger levetid og mindre blir kastet. Vinn-vinn for både beboere og miljøet.

Hvordan få med folk på dugnad:
– Send ut invitasjon tidlig.
– Heng opp påmeldingsliste så folk ser at naboen allerede har meldt seg på.
– Gjør oppgaver som gir synlige resultater på kort tid.
– Vis at dugnad er sosialt; jobb i grupper og avslutt med grilling.
– Lag byttetorg med fine ting beboere ikke trenger mer.

På sortere.no/dugnad ligger gratis materiell for borettslag og sameier som gjør det enda enklere å organisere dugnad.

Gratis nedlastbart materiell til dugnader i borettslag og sameier:  https://sortere.no/dugnad/

Kontakt:
Stine Strachan, kommunikasjonsrådgiver i LOOP/Sortere.no
Telefon: 907 88 968. Epost: stine@loop.no