Halvor Andreas Kyllo fra Innherred Renovasjon i ferd med å tømme en dunk med glass- og metalllemballasje

Henteordning i Stjørdal gir mye og rent glass

Også Innherred Renovasjon ønsker å tilby abonnentene henting av glass- og metallemballasje og har begynt med en rute med 500 husstander i Stjørdal. Det ga 4,6 tonn temmelig ren vare allerede på første tømming.

Innkastluke hever kvaliteten

Informasjonsmedarbeider Øyfrid S. Knudsen i Innherred Renovasjon sier at responsen på tiltaket har vært overveldende positiv. Hun forteller at det ble montert såkalt gravitasjonslokk med innkastluke på de nye beholderne. Det betyr at beholderen må holdes på hode for å få åpnet hele lokket, mens åpningen bare er 160 mm. Den er altså stor nok til flasker og bokser, men for liten til hele poser. Det legges opp til en åtte ukers tømmefrekvens og første tømming er nettopp gjennomført. Den ga rundt 9 kg glass og metall pr abonnent og altså svært lite annet. – Bortsett fra at det var en del vann i dunkene, det har regnet såpass her i sommer at også innkaståpningene har samlet opp en god del, sier Knudsen.

Kvalitetsdirektør Jacob Smith i Syklus var med på den første tømmerunden, og han var svært godt fornøyd både med mengden og kvaliteten. – For oss er det helt avgjørende at kvaliteten ikke reduseres ved overgang til henteordning og dette ser veldig bra ut. Og volumet er imponerende, men det er vel mulig folk har hatt litt stående. Vi kan neppe forvente en slik mengde på hver tømming, sier han.