Halvparten av nordmenn er ofte for late til å kildesortere

En ny undersøkelse fra LOOP viser at nordmenn har stor tro på at kildesortering er viktig, men minst en gang i uka kaster likevel halvparten av oss noe i restavfallet som vi vet skulle vært kildesortert.
Stor tro på kildesortering
Hele 78% av nordmenn har tro på at kildesortering og gjenvinning har betydning for miljøet, viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for LOOP. Dette er gode nyheter for miljøet, særlig når TNS Gallups Klimabarometer viser at 57% av nordmenn sier de ble flinkere til å kildesortere i 2016. 83% av de LOOP spurte sa at de synes det er enkelt eller svært enkelt å kildesortere, noe som er en forutsetning for at folk kildesorterer.

Halvparten unnlater regelmessig å kildesortere
Likevel velger 46% av nordmenn minst en gang i uka å kaste noe i restavfallet som de vet burde vært kildesortert. Sørlendinger kaster litt oftere bevisst feil enn folk fra andre landsdeler. På landsbasis kaster store familier (husholdninger på 5+) sjeldnest feil. Ser vi på resultatene fra LOOPs undersøkelse etter alder, er folk over 50 år de flinkeste til å konsekvent kildesortere. De minst flinke er nordmenn i aldersgruppen 30-39 år, der hele 66% bevisst unnlater å kildesortere minst en gang i uken.

Hvorfor er det viktig å kildesortere?
Det som kildesorteres blir gjenvunnet til nye råmaterialer. Kildesortering reduserer bruken av naturressurser vi har begrenset av og sparer klimautslipp.

“Kildesortering alene er ikke nok til å redde verden, men det er det enkleste grepet du og jeg kan ta. Noen små dunker under vasken er alt som skal til for å komme i gang med kildesorteringen.” Terje Eckhoff, LOOP

Hva er folk mest usikre på hvordan skal kildesorteres?
Sortere.no er en tjeneste der du kan finne ut hvordan alt fra adventsstaken til Zalo-flasken skal kildesorteres i kommunen der du bor. I 2016 søkte brukere oftest på disse produktene:
Isoporemballasje
Lyspære, sparepære, lysrør
Julepapir
Melk/juice & drikkekartong
Plast
Sprayboks med drivgass og tom sprayboks
Aluminiumsfolie
Eggekartong
Bleie
Maling
Undersøkelsene
Undersøkelsen om den norske befolkningens holdninger og vaner knyttet til kildesortering ble gjennomført januar 2017 av Opinion på oppdrag fra LOOP. Undersøkelsen er gjennomført gjennom telefonintervjuer med et landsrepresentativt utvalg fra 15 år og eldre og er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen.
TNS Gallups Klimabarometer 2016: https://www.tns-gallup.no/contentassets/70cebbf9270741bbb0adfd1ec82e95a3/tns-gallups-klimabarometer-2016_presentasjon_for-publisering.pdf