Foto: Kerriganbrian

Gode tall for Sortere i 2013

Nettsiden sortere.no har omtrent 7000 besøkende i måneden. Men, rekkevidden av informasjonen i sortere-databasen er mye større enn som så.

Sortere har laget verktøy som gjør det lett å distribuere informasjon om kildesortering, returpunkter og gjenvinningsstasjoner til mange andre nettsteder. Det gjør at informasjonen i sortere-databasen har mellom 60.000 og 100.000 brukere i måneden.

En av de største aktørene er finn.no, som viser returpunkter fra sortere i finn-kartet.

-Daglig har vi omtrent 1500 klikk på returpunkter i finn-kartet. Det tilsvarer omtrent 45.000 klikk i måneden, sier Hildegunn B. Iversen, prosjektleder for sortere.no

Datautveksling via app-er

Datautveksling gjør også at informasjonen fra sortere er integrert med kildesorteringsapp-er og henteapp-er som flere av kommunene har utviklet. Kildesortering i Oslos app har blitt lastet ned i underkant av 6000 ganger. Andre kommuner og IKS-er som har utvilket slike app-er er blant andre Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), og Asker kommune.

Sortere Pluss

I 2013 har det blitt utviklet flere verktøy for renovasjonsselskaper og kommuner som ønsker å vise informasjon fra sortere.no på egne nettsider. Sortere Pluss er en søkeboks som kun viser informasjon om returpunkter og ordninger i kommunene renovasjonsselskapet har ansvaret for. 25 kommuner og interkommunale renovasjonsselskaper har tatt i bruk Sortere Pluss på eget nettsted så langt.

Roaf er et av renovasjonsselskapene som har tatt i bruk Sortere Pluss

ROAF er et av renovasjonsselskapene som har tatt i bruk Sortere Pluss

-Vi har ikke eksakte tall på bruken av informasjonen i databasen ennå, men basert på våre beregninger vil vi anslå at bruken av sortere-data ligger mellom 60.000 – 100.000 brukere i måneden. Og det er tall vi er godt fornøyde med, avslutter Iversen.

RELATERTE LENKER