Eksempel på statistikk

Gode kommunikasjonverktøy på nye loop.no

I forbindelse med holdningskampanjen om kildesortering og gjenvinning våren 2012, lagde LOOP en verktøykasse for kommunikasjonsansatte i avfallsbransjen i samarbeid med Avfall Norge. Nå har dette tilbudet blitt ytterlige styrket, og lansert i ny drakt på loop.no.

-Målet er at det skal være lett å finne relevant faktastoff, statistikk, bilder og tekster som renovasjonsselskapene kan bruke i sitt kommunikasjonsarbeid lokalt. Og loop.no er en god og egnet plattform til dette formålet, sier prosjektrådgiver i LOOP, Hildegunn Iversen.

Dette finner du på nye loop.no:

Loopedia – et oppslagsverk om avfallstyper

I Loopedia er det samlet fakta om 18 forskjellige avfallstyper. Her finner du svar på hvordan batterier gjenvinnes, hvor ee-avfallet sendes, hvordan matavfall kan bli til kompost og biogass, hva plastemballasjen blir til…og mye mer!

Statistikk

Vanskelig å få tak i de tallene du trenger? Vi har samlet en god oversikt basert på tall fra SSB og returselskapene for emballasje. Her finner du blant annet fakta om avfallsbransjen, avfallsmengder og behandling, samt en historisk over returtallene for emballasje framstilt grafisk.

Faktaartikler om kildesortering og gjenvinning

Hva skjer med mobiltelefonen etter at den er levert til gjenvinning? Hvordan tas kvikksølv ut av lysrørene? Blir en plaststol gjenvunnet til nye plastprodukter? Her finner du en rekke faktaartikler som du kan bruke i sin helhet eller som utgangspunkt for egne saker.

Bildearkiv

Finn bilder relatert til avfall, kildesortering og gjenvinning i bildearkivet. Søk i over 350 bilder, og last ned i høy- og/eller lavoppløselig kvalitet for ulik bruk.

Miljønytte

Gode argumenter for hvorfor vi bør kildesortere og gjenvinne avfallet vårt har vi samlet her. Du finner også morsomme fakta om avfall og gjenvinning, samt en oversikt over hvor mye vi sparer av CO2-utslipp og energi ved å gjenvinne ulike materialer.