RYDDEKART: På Hold Norge rent sin ryddeportal kan ryddere blant annet finne ut hvor de kan levere inn avfallet de har ryddet. Informasjonen hentes fra sortere.no. Avfallsselskaper oppfordres til å bli med på dugnaden og registrere sine mottak hvor ryddere kan levere inn avfall kostnadsfritt på sortere.no.

Gjør det enkelt for strandryddere å levere avfall

Nå blir det lettere for strandryddere å levere fra seg avfallet de har samlet inn. Både ryddeportalen og sortere.no viser hvor man kan levere avfall fra strandrydding.

Under årets strandryddedag 5. mail vil det trolig bli samlet inn mer marint avfall enn noen gang tidligere. Med nasjonal TV-dekning av aksjonen fra NRK i alle kanaler forventes det at rundt 100 000 ryddere vil samle inn over 2000 tonn marint avfall. På Hold Norge Rent sin ryddeportal kan ryddere gjøre alt fra å opprette ryddeaksjoner til å finne oversikt over hvor de kan levere inn marint avfall gratis. Å levere marint avfall bør være kostnadsfritt for ryddere.

Bli med på dugnaden
I følge NRK har alle distriktskontorene meldt sin interesse for å rapportere om strandryddedagen fra sine distrikter. Dette gir avfallsbransjen en unik mulighet til å vise at vi som bransje tar et nasjonalt felles løft for marin forsøpling. LOOP oppfordrer både private og kommunale avfallsselskap å ta imot marint avfall som blir ryddet og legge inn informasjon om sine mottak i sortere-databasen, som da vil vises på ryddeportalen til Hold Norge Rent.

Det er enkelt å legge inn at man tar imot marint avfall enten det er på gjenvinningsstasjoner, i utplassert container, eller har en bil som henter avfallet fra strandryddeaksjoner. Informasjonen vil vises både på ryddekartet til Hold Norge Rent og på sortere.no. Det er også mulig å legge inn annen praktisk informasjon, som for eksempel åpningstider eller henting av innsamlet avfall på et gitt sted/tidspunkt.

Registrer avfallsmottak på sortere.no
Her er en kort veiledningsfilm om hvordan kommunale avfallsselskap kan legge inn at de tar imot marint avfall på gjenvinningsstasjonen og annen praktisk informasjon som vil bli vist på ryddeportalen og sortere.no. Over påske vil også private avfallsselskap få mulighet til å legge inn sine mottak for marint avfall. Praktisk informasjon vil sendes ut til alle selskaper som har meldt tilbake til Avfall Norge at de vil ta i mot marint avfall.

Selskaper kan få kostnader refundert gjennom Refusjonsordningen som Hold Norge Rent administrerer.