Glade barn på besøk hos Kirsten Lundem i ØRAS

Full fart siden skolestart

I disse dager er mange kommuner og IKS-er travelt opptatt med skolebesøk og omvisninger på gjenvinningsstasjonene. LOOP Miljøskole har merket en betydelig oppgang i bestillingstallene siden skolestart. Tur Retur har spurt ØRAS, Asker, GLT og Oslo Ren hvordan de organiserer sin kontakt med skolene, og om de har gjort noen forbedringer i undervisningsopplegget sitt siden sist.

Kirsten E. Lundem, ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap)

“Vi bruker e-post for å komme i kontakt med skolene. Samtlige skoler i vår region har meldt seg på elektronisk til skoleprosjektet (både høst/vår). Vi har ikke gjort noe nytt dette skoleåret, men for et par år siden la vi inn en quiz som en del av omvisningen ute. Jeg har nå implementert LOOPs Avfallspyramide i presentasjonene våre, og det ble suksess på 4. trinnet. I løpet av september og oktober får vi 781 elever på besøk!”.

Sven Moe Bjørnson, Asker kommune

“I Asker sender vi ut brev til skolene om høsten. Der orienterer vi om vårt tilbud om besøk på gjenvinningsstasjonen for alle 4. klassinger i februar/mars. Til 2014 regner vi med å lage en ny presentasjon til bruk for den halvparten av elevene som er «inne» mens de andre er på omvisning ute. Vi bruker materiellet fra LOOP Miljøskole, og kjører dette ut til skolene på forhånd.”

Torunn Piro Berg, GLT-Avfall (Gjøvik, Land, Toten)

“I GLT-Avfall sender vi ut invitasjon til alle 4. klassene i kommunene våre. Jeg jobber med å lage en ny teoridel til presentasjonen hvor jeg implementerer LOOPs Avfallspyramide, og håper denne delen av omvisningen blir ferdig til første gruppa kommer i slutten av september. Jeg anbefaler at klassene som skal til oss har gått igjennom LOOP sitt hefte på forhånd, slik at de stiller forberedt til omvisningen og får mest mulig ut av det vi snakker om. Hvis de ikke allerede har heftene ved påmelding, sender vi ut fra et lite lager vi har her.”

Linda Connie Thorsteinsen, Renovasjonsetaten i Oslo

“Skolene i Oslo har i år fått en invitasjon (og informasjon) i form av et digitalt nyhetsbrev. Samtidig er det mange skoler som kjenner til tilbudet fra før, på grunn av tidligere besøk, etter tips fra andre lærere og lignende. Vi har ikke gjort så mye nytt i år, bortsett fra å oppdatere innholdet, men videreutvikling er derimot på planen fremover. Vi bruker mange av heftene, både for barneskole og ungdomsskole, og bruker filmene i Gjenvinningsskolen mot VGS-klasser. Vi har nå også bestilt kortstokk som vi skal dele ut til noen av de som besøker oss.”

Abonnementsordningen

LOOP Miljøskole tilbyr en egen abonnementsordning for kommunale og interkommunale avfallsselskaper. Abonnementsordningen ble opprettet høsten 2008 for å bidra til å dekke portoutgiftene ved utsendelse av undervisningsmateriell fra LOOP Miljøskole, som et alternativ til å innføre portodekning for skolene. Materiellet er gratis for alle som bestiller, og en viktig grunn til at skolene bruker oss. Det sendes ut i underkant av 100 000 artikler i året.

Som abonnent mottar man nyhetsbrev, deltar på årlige skolesamlinger, får oppdatert retur- og gjenvinningsinformasjon og siste nytt om relevante informasjonsverktøy. LOOP kan også bistå om man ikke har kapasitet til å drive skolearbeid selv, for eksempel ved å markedsføre tilbudet direkte til skolene i det aktuelle området. Abonnementsordningen teller i dag 60 medlemmer. Ta kontakt med prosjektleder Terje Eckhoff om du er interessert i å vite mer om ordningen!

RELATERTE LENKER

Blogginnlegg av Terje Eckhoff: «Velg oss, bruk oss!»

LOOP Miljøskole