Bilder av foreleserne til frokostmøtet.

Frokostmøte: Holdningskampanjer

Hva påvirker oss, og hvordan kan vi selv påvirke andre menneskers handlingsmønster og holdninger? 24. september inviterer Retursamarbeidet LOOP til frokostmøte med holdningskampanjer som tema. Meld deg på her.

Frokostmøtet er i Kjelleren på Litteraturhuset, fra 08:15 – 11:00. Arrangementet er gratis og åpent for alle. På programmet står dyktige foredragsholdere med forskjellige innfallsvinkler og erfaringer fra holdningskampanjer.

Høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, innen kommunikasjon og påvirkningsfag – Gerhard Emil Schjelderup

Schjelderup gitt ut boken Forbrukersosiologi: Makt, Tegn og Mening i Forbrukersamfunnet. Han vil gi oss en innføring i holdningskampanjer, og de mekanismene som påvirker våre holdninger og handlingsmønster. Han vil også belyse forholdet mellom holdninger og faktisk atferd.

Kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet – Halvor Bing Lorentzen

Hvordan arbeider Vinmonopolet med informasjons- og holdningsskapende arbeid uten å gå på akkord med Alkoholreklameforbudet i Norge? Lorentzen vil presentere hvordan Vinmonopolet arbeider med å påvirke nordmenns holdninger til alkohol, med spesiell vekt på langings- og alderskontrollkampanjer. Hvordan har de jobbet og hvilke resultater kan de vise til?

Prosjektleder i Vegdirektoratet – Rita Aarvold

Aarvold er cand. polit. i psykologi, og seniorrådgiver i Vegdirektoratet. Hun vil fortelle om Vegdirektoratets strategi for utvikling av holdningskampanjer tilpasset ulike målgrupper. Deres kommunikasjon til trafikanter spiller både på rasjonell argumentasjon og følelser. Statens vegvesen gjør grundige forundersøkelser og evalueringer for å tilpasse tema og budskap.

Meld deg på her innen mandag 22/09.

Vi gleder oss til et lærerikt og spennede program. Vel møtt!