Fra radio til ny råvare

Norsk radio digitaliseres. Digital radio betyr flere kanaler og mer innhold over hele landet. Men det vil også bety at flere personer bytter radioapparater. Da er det godt å vite at minst 93 prosent av materialene i en radio kan gjenvinnes og bli til noe nytt.

LOOP og radiobransje-selskapet Digitalradio Norge har inngått et informasjons-samarbeid for å sikre oppgradering og gjenvinning av radioapparater i hele landet i tiden fram mot FM-slukking.

– Det er viktig at folk får god informasjon om radioapparatene der de bor. Gjennom samarbeidet vil både kommuner, renovasjonsselskaper og retur- og gjenvinningsbransjen motta og videreformidle informasjon om hvordan man kan oppgradere, eller gjenvinne FM-radioer, sier Marianne Holen, daglig leder i LOOP.

Mange radioer er berørt

Radio står overfor en modernisering både i Norge og Europa, og de nasjonale FM-nettene i Norge slukkes i 2017. Ifølge Digitalradioundersøkelsen, en undersøkelse som utføres jevnlig for Digitalradio Norge av TNS Gallup, er 7,9 millioner radioapparater i norske husstander berørt av overgangen fra FM til DAB.

– Mange FM-radioer kan oppgraderes slik at de er i stand til å ta imot digitale radiosignaler. Men vi vil nok se en større utskifting av radioapparater enn tidligere i tiden framover, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge. Det er viktig at de gamle radioene ikke blir stående og støve ned, men at de blir levert til gjenvinning.

Ikke noe søppelberg

Radio utgjorde i 2014 en liten andel av alt elektronisk og elektrisk avfall som ble levert til retur. Marianne Holen avkrefter myten om at radioene vil bli til søppelberg. – Tvert imot, ved å levere inn de gamle radioene til gjenvinning tar vi vare på ressursene i radioene, og sikrer at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte. På den måten kan de materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter, sier Holen.

LOOP driver sortere.no, en nettguide for kildesortering og gjenvinning. På sortere.no får du svar på hvor du kan levere de gamle radioapparatene der du bor.

-Gamle radioer kan enkelt leveres til gjenvinning. Ta med radioen til en butikk som selger radioer! Alle butikker som selger radioer har forpliktet seg til å ta i mot gamle apparater, sier Holen. Du kan også levere radioen på din kommunale gjenvinningsstasjon.

Riksdekkende FM-nett vil slukkes i løpet av 2017, og starter med Nordland 11. januar 2017.

RELATERTE LENKER