Faktaartikler

Gjenvinning av PCB-holdige isolerglassruter
plus
EE-avfall – manuell demontering
plus
Gjenvinning av vaskemaskin
plus
Gjenvinning av mobiltelefoner
plus
Pappesker blir til nye pappesker
plus
Fra kjøkkenbenken til nye plastprodukter
plus
Gjenvinning av ødelagt plaststol
plus
Fra matavfall til kompost og biogass
plus
Også restavfallet kommer til nytte
plus