Spraybokser

  • Alle kommuner er pliktet til å ha en ordning for innsamling av spraybokser og annet farlig avfall fra husholdningene.
  • Spraybokser kan inneholde miljøgifter som kan være både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr.
  • 85 % av befolkningen oppgir at de vet spraybokser inneholder miljøgifter, men mange kaster likevel spraybokser i restavfallet.
Hårspray, glitterspray, impregneringsmidler, vaskemidler, insektsspray – det er en jungel av ulike produkter som kommer i form av spraybokser.

Mange av produktene vi bruker jevnlig kommer i form av spraybokser. Enten du skal pynte deg, lakke bilen, vaske kjøkkenet eller pusse skoene har du mest sannsynlig én eller flere sprayer som hjelpemiddel. Flere av disse kan inneholde stoffer som kan være svært skadelig både for mennesker, dyr og natur.
85 % av befolkningen oppgir at de vet spraybokser inneholder miljøgifter. Likevel kaster hver femte nordmann spraybokser i restavfallet. Det viser tall fra undersøkelser gjennomført av Omnicom Media Group for Avfall Norge og LOOP i 2013.

HVORFOR ER DET FARLIG?

Noen spraybokser inneholder drivstoffer som er farlige for ozonlaget. I tillegg kan selve produktet inneholde flere helse- og miljøskadelige stoffer.

I produkter som brukes til impregnering, oppussing og rengjøring kan vi finne farlige stoffer som eksempelvis perfluorerte forbindelser, bisfenol A, ftalater og muskxylen. Dette er miljøgifter som kan være både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. Blant annet kan stoffene i slike produkter være allergi- og kreftfremkallende, gi fosterskader, og skade nervesystem og arvestoff. I hårspray og andre kosmetiske sprayer kan vi ofte finne de brannfarlige stoffene butan og propan.

HVOR DE LEVERES OG VEIEN VIDERE

Alle kommuner er pliktet til å ha en ordning for innsamling av spraybokser og annet farlig avfall fra husholdningene. Dette kan være en gjenvinningsstasjon, en miljøstasjon, eller kommunen kan ha en henteordning for farlig avfall. Sprayboksene blir så fraktet til et sorteringsanlegg hvor de blir sortert, før de går videre til et behandlingsanlegg. Her blir metallet i sprayboksen skilt ut og materialgjenvunnet. Gassene i sprayboksen, og eventuelt flytende avfall som er igjen i boksene, blir så energiutnyttet. Dette skjer ved at gassene og restene i sprayboksen blir brent på svært høy varme. Energigjenvinningsanlegget har svært god filtrering, slik at ingen farlige stoffer kommer ut i naturen. Asken fra forbrenningen blir samlet opp og deponert forsvarlig.

MILJØGEVINST

Mange miljøgifter er tungt nedbrytbare, og hoper seg opp i næringskjeden dersom de havner i naturen. Ved å samle inn og gjenvinne spraybokser sørger vi for at miljøskadelige stoffer går inn i lukkede kretsløp. Da unngår vi at disse stoffene kommer på avveie der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur.

Alle spraybokser som inneholder miljøgifter eller drivgasser skal være merket med et faresymbol. For å være på den sikre siden skal likevel alle spraybokser, med eller uten faremerker, leveres som farlig avfall. Da slipper forbrukerne å gjøre vurderingen, samtidig som de farlige stoffene blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

BILDER

loop2-05-jpg

Farlig avfall

Flere bilder finner du i LOOPs bildearkiv (søk på «sprayboks» i fritekstsøket).

AKTUELLE LENKER

LOOPEDIA: Farlig avfall
Sortere.no

KILDER

Erdetfarlig.no – om vaske- og rengjøringsmidler
Erdetfarlig.no – om maling, lakk og beis