Skismøreprodukter

  • Enkelte skismøreprodukter inneholder skadelige fluorstoffer.
  • “Tradisjonelle” skismøringer som rød, blå og grønn stift inneholder normalt ikke miljøfarlige stoffer.
  • Er du i tvil om ditt smøreprodukt inneholder farlige stoffer? Lever den som farlig avfall uansett for å være på den sikre siden.
Når snøen kommer trekker de fleste på seg skiene og går glade ut i marka – eller alpintanlegget. Det de færreste tenker på, eller er klar over, er at flere typer smøreprodukter inneholder stoffer som er farlige for både miljøet og helsen vår.

Hvorfor er det skadelig?

De “tradisjonelle” skismøringene som rød, blå og grønn stift inneholder normalt ikke miljøfarlige stoffer. Enkelte smøreprodukter derimot, som glider, skirens og voks, kan blant annet inneholde løsemidler, og perfluorerte og polyfluorerte stoffer.

Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen, og kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr. Stoffene kan påvirke reproduksjonsevnen og gi fosterskader, svekke immunforsvar og nervesystem, og de kan føre til kreft.

Hvordan beskytter du deg?

Det beste vil være å unngå skismøring som inneholder farlige stoffer. Skal du likevel bruke smøreprodukter med miljøgifter anbefales det å smøre skiene ute, eller å sørge for god ventilasjon. Beskytt deg også maske og hansker.

Miljøgevinst

Smøreprodukter som inneholder miljøgifter er som regel merket med faresymboler, og skal dermed sorteres som farlig avfall. Er du i tvil om skismøreproduktet ditt inneholder miljøfarlige stoffer – lever det som farlig avfall for sikkerhets skyld.

Ved å samle inn og gjenvinne skismøring sørger vi for at de helse- og miljøskadelige stoffene går inn i et lukket kretsløp. Slik unngår vi at miljøfarlige stoffer kommer på avveie og er til skade for mennesker, dyr og natur.

Bilder

Illustrasjonsfoto skismøring
 
Illustrasjonsfoto skismøring4

 

Kilder:

Erdetfarlig.no – om skadelige stoffer i skismøring
Erdetfarlig.no – om perfluorerte forbindelser
Miljøstatus – om perfluorerte forbindelser

Oppdatert 19. mars 2014