Gjenvinning av ødelagt plaststol

  • 90 prosent prosent av landets innbyggere har innsamling av plastemballasje.
  • Plastavfall som samles inn i Norge selges videre til en rekke land, størsteparten til Kina.
  • Plasten sorteres optisk for å skille ut de ulike plasttypene, som PP, PET og PS.
  • Det ferdige produktet er granulat; bittesmå biter av plast.
Mange tror at de kan kaste vanlige plastprodukter i plastemballasjen, men slik er det ikke. Større ting av plast må leveres på gjenvinningsstasjonen, for eksempel ødelagte hagemøbler, leker eller akebrett av plast.

Grovsorteres i Norge

Fra den kommunale gjenvinningsstasjonen, blir plaststolen sendt videre til en gjenvinner, for eksempel Norsk Gjenvinning. Her blir all plasten først grovsortert med gravemaskin for å fjerne fremmedlegemer og ting som har kommet med som ikke er plast. Noen plastprodukter kan være vanskelig å gjenvinne, for eksempel hvis den består ulike plasttyper. Slik plast blir heller sendt til et forbrenningsanlegg for energiutnyttelse.

Global handel

Plasten presses sammen i baller og lagret for videre salg. Plasten blir solgt videre til plastgjenvinnere i flere land, avhengig av markedsprisen. Mesteparten selges til Kina, men en stadig større andel går til Europa. Tyskland, Nederland og Belgia peker seg ut som de landene som har kommet lengst i utviklingen av slike systemer.

Eksempel på plastgjenvinnere:
Inverko Polymers, Nederland
De Paauw Recycling, Nederland

Optisk sortering

Ved ankomst blir plasten kvernet til mindre størrelse ( ca. 100 – 150 mm). Så blir plasten vasket for å fjerne uønskede ting som ikke ble utsortert i grovsorteringen. Deretter blir plasten fraktet videre til et automatisert sorteringsanlegg via samlebånd. Her sorteres plasten optisk for å skille ut de ulike plasttypene; PP, HDPE, PS, osv.

Plastgranulat

Den ferdig sorterte plasten blir sendt videre til en extruder. Her blir plasten først smeltet så den er nesten flytende. Deretter blir den presset sammen i strimler, før så å bli kuttet opp i granulatstørrelse. Granulaten blir blåst over til store bager og solgt til produsenter av plastprodukter. Produkter som lages av gjenvunnet plastgranulat er for eksempel vaskekoster, tannbørster, avfallsdunker og leker.

En ødelagt plaststol blir altså materialgjenvunnet til nye plastprodukter.

Bilder

Bilde: LOOP

Bilde: LOOP


Bilde: Kjøkkenredskaper laget av resirkulert plast.

Flere bilder finner du i bildearkivet

Kilder

Norsk Gjenvinning
Renovasjonsetaten i Oslo