Gjenvinning av PCB-holdige isolerglassruter

  • PCB er en miljøgift som har mange alvorlige konsekvenser for helse og miljø,
    og den er strengt regulert både i Norge og i EU.
  • På 10 år har det blitt samlet inn over 500 000 PCB-holdige isolerglassruter i Norge.
  • I Norge er det en egen returordning for slike ruter, administert av Ruteretur.
  • Glasset i disse isolerglassrutene kan brukes om igjen, og blir til glassull hos Glava.

Isolerglassruter som ble produsert i Norge fram til og med 1975, og importert fram til og med 1979, inneholder miljøgiften PCB. Store mengder PCB ble tilsatt i fugelimet som holder glassruten og karmen sammen. Stoffet har svært gode isolerende egenskaper, og ble brukt for at for at rutene skulle holde seg lufttette over tid.

Miljøgiften PCB

PCB er giftig, kreftfremkallende og kan skade hud, lever og nervesystem, samt føre til reproduksjonsskader. Det tar svært langt tid å bryte ned stoffet i naturen. Det legges ned store ressurser i å samle inn PCB og få stoffet forsvarlig destruert.

Egen returordning

I Norge er det en egen returordning for isolerglassruter som inneholder PCB, administrert av Ruteretur. På 10 år har det blitt samlet inn godt over 500 000 slike isolerglassruter.

Glasset kan gjenvinnes

Rutene fra hele landet går til behandling hos Norsk Gjenvinning på Øra. Der skilles glasset fra karmen ved at glasset skjæres ut med en glassmesterkniv. Det er gummilisten og fugemassen (limet) som inneholder PCB.

Så knuses glasset ned i mindre biter. Dette sendes videre til Glavas fabrikk i Askim, som smelter det ned og bruker det til produksjon av glassull.

PCB uskadeligjøres ved forbrenning

Karmen, lister og fugemasse sendes til forbrenning i godkjente anlegg. De forbrennes med på svært høy varme, opptil 1400 grader. Når PCB brennes på så høy varme blir den destruert og uskadeliggjort.

Bilder

pcb-vinduer - klif

Flere bilder finner du i bildegalleriet

Aktuelle lenker:

LOOPEDIA: Farlig avfall
MILJØGIFTER: Les om PCB

Kilder

Ruteretur
Norsk Gjenvinning
Glava