Pappesker blir til nye pappesker

  • Bølgepapp er en verdifull og internasjonalt etterspurt råvare.
  • Vi bruker ca 250 000 tonn bølgepapp i Norge hvert år, 150 000 kommer fra importerte varer.
  • I 2014 ble 91,9 prosent av bølgepappen i Norge materialgjenvunnet.
Bølgepapp er et emballasjemateriale som først og fremst blir brukt som transportemballasje for alt fra møbler, bildeler og hvitevarer, til medisiner og næringsmidler.

Det meste havner derfor i en butikk eller i andre deler av næringslivet, men noe følger også med forbrukerne hjem. Det er kommunene som har ansvaret for å samle inn husholdningsavfallet, mens næringslivet selv har ansvaret for næringsavfallet.

verdifull råvare

Etter at de brukte bølgepappeskene, også kalt brun returfiber, er levert til en mottaksstasjon eller er hentet av en returpapirhandler fra husholdninger og næringsliv, blir de sortert og presset i store baller. Brun returfiber er en verdifull og internasjonalt etterspurt råvare. Etter sortering selges den til en papirfabrikk i Norge eller utlandet. Returfiberen brukes som råstoff i produksjonen av nytt brunt papir, som igjen blir til nye bølgepappesker. I enkelte tilfeller kan returfiberen være av en slik kvalitet at den ikke kan materialgjenvinnes. Dette utgjør et svært begrenset volum og blir som regel energiutnyttet.

Fornybar ressurs

Bølgepapp er laget av råstoffer fra skogen, som er en fornybar ressurs. En skog som avvirkes vokser raskere, forbruker mer CO2, og reduserer dermed drivhuseffekten. Bølgepapp produseres av naturlige materialer, og er 100 prosent biologisk nedbrytbart. Samtidig blir over 90 prosent av den totale mengden brukt bølgepapp i Norge samlet inn og materialgjenvunnet, det vil si brukt om igjen som råvare i ny produksjon.

Produksjon av bølgepapp

Bølgepapp består vanligvis av tre lag papir laget av cellulosefiber. Bølgepappen blir produsert ved en kombinasjon av to lag papir av fiber fra gran og furu, kalt liner (dekkpapir). Dette er limt til et bølget papir, derav navnet bølgepapp, som er laget av fiber fra bjerk, kalt flute. Limet som benyttes i produksjonen av bølgepapp er basert på maisstivelse, som er 100 prosent biologisk nedbrytbart.

Selve bølgepappmaskinen er egentlig flere maskiner som er satt sammen i en serie for å forme og lime sammen to, tre, eller flere lag med papir. Hele produksjonen gjøres i en fortløpende prosess. Ruller av papir blir matet inn i maskinen og blir tilpasset med varme og damp. Bølgepapp-papiret føres mellom store riflevalser som gir papiret dens bølgete utforming. Limet blir påført bølgetoppene på den ene siden, og det innerste papirlaget blir så limt på bølgen. Disse tre (eller flere) lagene av papir er sammensatt på en måte som gir bedre styrke enn ett enkelt lag, og konstruksjonen gir bølgepappen kraftig stivhet og motstand mot slag og støt. Luftsirkulasjonen i rillene virker også som isolasjon som hindrer temperaturforskjeller. Etter at bølgepappen er produsert i store ”flak”, blir den kuttet og foldet i en uendelig variasjon av form og størrelse – til nye bølgepappesker.

100% gjenvinnbart

I Norge bruker vi ca 250.000 tonn bølgepapp hvert år, hvorav ca 150.000 tonn kommer fra importerte varer. Bølgepapp er 100 prosent gjenvinnbart, og i 2014 ble hele 91,9 prosent av all brukt bølgepapp i det norske markedet samlet inn og materialgjenvunnet til ny bølgepapp.

Bilder

returpapir_truck

Flere bilder av bølgepapp finner du i bildearkivet

Aktuelle lenker

LOOPEDIA: Bølgepapp

Kilder

Norsk Resy