Miljøsanering av kjøleskap

  • Kjøleskap produsert før 1993 inneholder i gjennomsnitt ca 450 gram KFK.
  • Utslipp av KFK-gass fra ett kjøleskap tilsvarer CO2 utslipp fra 10 000 km bilkjøring.
  • Mer enn 98 prosent av kjøleskapet blir i dag materialgjenvunnet.

Kjøleskap som er produsert før 1993 inneholder i gjennomsnitt ca
450 gram KFK. KFK, eller klorfluorkarboner, er en gruppe stabile organiske forbindelser som har evne til å ødelegge ozonlaget. Det er derfor svært viktig at det gamle kjøleskapet ditt leveres inn til gjenvinning. KFK er nå forbudt i alle industrialiserte land.

Gjenvinning har stor miljønytte

Det er ulike typer KFK-gass i et kjøleskap. Uttak av 1 kg KFK-gass fra kjølekretsen sparer jorda for et utslipp på 8500 kg CO2, mens uttak av 1 kg KFK-gass fra isolasjonen gir en utslippsreduksjon på 4000 kg CO2. Utslipp av all KFK-gassen fra et kjøleskap tilsvarer like mye CO2-utslipp som fra 10 000 km bilkjøring!

Miljøsanering

Miljøsanering av et kjøleskap med KFK-gass skjer gjerne i to steg. Først tappes kjølekretsen for olje og KFK. KFK-gassene samles på gassflasker. I denne prosessen fjernes mer enn 95 prosent av KFK-gassene i kjølekretsen.

For å få ut KFK-gassen som ligger i isolasjonen i kjøleskapet, må det gjennom en prosess hvor skapet knuses i små biter, og metallet, plasten og isolasjonen separeres. Deretter finmales isolasjonen og KFK-gassene frigjøres. Mer enn 90 prosent av KFK-gassen i isolasjonen samles på denne måten og blir siden destruert, det vil si at den ufarliggjøres enten ved en prosess som spalter gassen ned til salter, eller den forbrennes ved svært høy temperatur.

Oljen som ble tappet ut, renses og brukes om igjen. Metallene blir tatt ut, sendes videre og smeltes så om på et smelteverk. Plasten smeltes enten om og blir til nye produkter, eller utnyttes til energigjenvinning.

Bilder:

Stena m claes + litt forskjellig 052

Flere bilder finner du i bildearkivet

Aktuelle lenker:

LOOPEDIA: EE-avfall

Kilder:

Elretur
Miljøstatus