EE-avfall – manuell demontering

Svært mye av EE-avfallet som kommer fra forbruker, må demonteres manuelt før det kan gå videre til gjenvinning. Dette er særlig viktig for å plukke ut miljøfarlige komponenter.

På Nord-Europas største behandlingsanlegg for EE-avfall, Stena Recycling AS på Ausenfjellet nord for Oslo, er det fortsatt svært mange manuelle prosesser som må gjøres for å få ut både miljøfarlige og verdifulle komponenter i PC-bokser. Ansatte hos Stena Recycling plukker blant annet ut kretskort, deler som består av rent kobber eller ren aluminium og batterier fra PC-boksene. Verdien i de forskjellige metallene blir høyere jo renere de er – og derfor er det om å gjøre å sortere dem ut før de går i en shredder (knusemaskin), hvor alt for mye blandes.

Bilde: Elretur

Bilde: Elretur


Bilde: Arild Rillern Johannessen har spesialverktøy som gjør at jobben går raskt, og skrur både PC-bokser, medisinsk utstyr og trafostasjoner – alt er elektrisk avfall som må spesialbehandles.

I motsetning til moderne produksjonslinjer, er dette de-produksjon, i den forstand at produktene skrus fra hverandre. På den andre siden er demonteringen og sorteringen av forskjellige deler fra EE-produktene en produksjonslinje for å fremskaffe nye råvarer som igjen kan benyttes i nye produkter.

Alle som jobber med EE-avfall er i stor grad klar over hvilke produkter de må undersøke for spesielle miljøgifter, og hva de skal være oppmerksomme på. På de forskjellige behandlingsanleggene henger det ofte bilder av produkter og merkevarer som ofte inneholder miljøgifter, slik at man får fjernet alle miljøgiftene i EE-avfallet.

Bilde: Elretur

Bilde: Elretur


Bilde: Miljøgift: Beryllium i et gammelt kretskort

I noen produkter, som for eksempel i en del tele- og kommunikasjonsutstyr kan det være kretskort som inneholder miljøfarlige gifter, for eksempel beryllium, eller det kan komme inn eldre medisinsk utstyr fra sykehus som kan inneholde kvikksølv. En del eldre vaffeljern inneholder for eksempel asbest, og dersom man ikke er klar over dette, kan det i verste tilfelle føre til forurensning av både natur og mennesker. Derfor kreves det høy kompetanse på behandlingsanlegg hvor EE-avfall demonteres, miljøsaneres og etter hvert gjenvinnes.

Bilder

Bilde: Elretur

Bilde: Elretur


Bilde: Det er viktig at de ulike materialtypene er i så rene fraksjoner som mulig. Her plukkes det vekk alt som ikke er glass; plast, trebiter, kabler o.l.

Bilde: Elretur

Bilde: Elretur


Bilde: Lysstoffrør inneholder kvikksølv, derfor er det viktig at de ikke knuses.

Flere bilder av ee-avfall finner du i bildegalleriet

Aktuelle lenker:

LOOPEDIA: EE-avfall

Kilder:

Elretur

Oppdatert 7. januar 2014