Gjenvinning av lysrør og sparepærer

  • Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for helse og miljø.
  • Bare 4-5 millioner av de nærmere 50 millioner lyspærene som kastes hvert år blir forsvarlig tatt hånd om.
  • Det meste av lyspærene som samles inn, blir sendt til gjenvinning i Sverige
  • Lyspærer består av omtrent 50 prosent glass, 45 prosent blandede metaller, og 5 prosent pulvermiks (støv).

Når lyspærene blir samlet inn kan glasset brukes i produksjon av nye glassprodukter, eller kvernes til sand for å brukes som fyllmasse. Metallene sendes til en metallgjenvinner hvor de sorteres etter type, smeltes om og brukes på nytt. Plasten blir energiutnyttet.

Viktig å samle inn

Sparepærer og lysrør er lyskilder som inneholder miljøgiften kvikksølv. Det er derfor svært viktig at de blir samlet inn slik at de kan gjenvinnes. På den måten inngår kvikksølvet i et lukket kretsløp, og vi unngår at kvikksølv slipper ut i naturen der det kan gjøre skade på mennesker og natur.

Nordmenn er for dårlige til å levere

Dessverre er vi altfor dårlige til å levere inn lyskildene. Bare 4-5 millioner (ca 900 tonn) av de nærmere 50 millioner lyspærer som kastes hvert år blir forsvarlig tatt hånd om. Dette på tross av at vi i Norge har et meget godt system for å behandle lyskilder som returneres.

Hvor blir lyspærene gjenvunnet?

Du kan levere alle typer lysrør og lyspærer på butikken. Her blir de hentet av en innsamler og fraktes til et sorteringsanlegg/mottak. På mottaket pakkes lyspærene i tønner eller fat, mens lysrørene pakkes i spesialkasser. Eventuell emballasje tas bort. Det meste av lyskildene sendes til Nordic Recycling i Sør-Sverige. Nesten ⅓ av lyskildene de behandler hvert år kommer fra Norge.

Slik gjenvinnes lyskildene

Kvikksølvholdige lyspærer
Først tar man bort uønsket avfall som måtte følge med. Lyspærerne knuses, og metallet i sokkelen skilles ut ved hjelp av magneter. Resten tromles for å skille materialene fra hverandre. I denne prosessen hvirvles det kvikksølvholdige lyspulveret opp i lufta, og kan deretter suges opp og filtreres. Så skilles glass og andre materialer fra hverandre. Alt må være helt tørt for at metoden skal fungere. De som håndterer denne prosessen må ha på seg maske for å ikke puste inn kvikksølvholdig støv.

Hele lysrør
Rene lysrør tørkes og sorteres etter lengde. Deretter blir de matet inn i en maskin hvor endene kuttes av. Endene inneholder glass, metaller og lyspulver, og blir skilt ut for å knuses i knusemaskinen. Resten av røret blir transportert til en stasjon hvor lyspulveret fjernes ved hjelp av luftstrøm. Pulveret suges opp i en beholder og transporteres videre til filtrering. Denne prosessen avhenger også av at alt er helt tørt. Glasset i rørene blir sendt videre til ulike lagre, avhengig av hvor rene de er.

Oksidasjonsprosess

En stadig større del av lyskildene behandles ved en automatisk oksidasjonsprosess hvor de ulike lyspærene og lysrørene kan behandles blandet. Prosessen innebærer at 99,8 prosent av kvikksølvet fjernes fra lyskildene og nesten alle delene kan gå til gjenvinning og brukes i nye produkter. Lyskildene knuses i et lukket kammer og vaskes i en oppløsning som oksiderer og binder kvikksølvet. Lyspulveret og kvikksølvet skilles ut og lagres i lukkede beholdere for å kunne brukes på nytt. Vasket glass, metall og andre materialer er nå helt frie for kvikksølv.

Hva blir det til?

Lyskildene består av omtrent 50 prosent glass, 45 prosent blandede metaller, og 5 prosent pulvermiks (støv). Etter at kvikksølvet er tatt ut, sendes glasset til en glassgjenvinner hvor det blir brukt i produksjon av nye glassprodukter, eller kvernes til sand for å brukes som fyllmasse. Metallene sendes til en metallgjenvinner hvor de sorteres etter type, smeltes om og brukes på nytt. Plastdelene blir energiutnyttet. Pulvermiksen blir behandlet ytterligere hos Nordic Recycling for å få ut siste rest av kvikksølvet og sjeldne jordmetaller. Dette brukes så på nytt i produksjon av nye lyskilder.

Bilder

Bilde: Elretur

Bilde: Elretur

Flere bilder av lysrør finner du i bildegalleriet

Aktuelle lenker

LOOPEDIA: EE-avfall
MILJØGIFTER: Kvikksølv – miljøstatus.no

Kilder

RENAS AS
Nordic Recycling AB
EE-registeret

Oppdatert 11. mars 2013