Innsamling og gjenvinning av radioer

  • 7,9 millioner norske radioapparater vil bli berørt av overgangen fra FM til DAB.
  • Minst 93 prosent av materialene i en radio kan gjenvinnes og bli til noe nytt.
  • De fleste elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder.
  • Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter.
Norsk radio digitaliseres, og det er nå vedtatt at FM-slukkingen av riksdekkende radiokanaler skal begynne i januar 2017. Digital radio betyr flere kanaler og mer innhold over hele landet. Men det vil også bety at flere personer bytter ut radioapparatene sine. Undersøkelser viser at så mange som 7,9 millioner norske radioapparater vil bli berørt av overgangen fra FM til DAB. Da er det godt å vite at minst 93 prosent av materialene i en radio kan gjenvinnes og bli til noe nytt.

radioFlere bilder finner du i LOOPs bildearkiv (søk på «radio» i fritekstsøket).

Fakta om mengder og gjenvinningsgrad

I 2014 ble det samlet inn omlag 147 500 tonn EE-avfall, noe som tilsvarer omlag 28,6 kg EE-avfall per innbygger i Norge. Lyd- og bildeutstyr, herunder radio, utgjør 3,8 prosent av alt EE-avfall.

De fleste elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Derfor er det viktig at EE-avfall samles inn og behandles på forsvarlig måte. I tillegg sparer vi CO2-utslipp og energi når plast og metall gjenvinnes.

Minst 93 prosent av materialene i en radio kan gjenvinnes og bli til noe nytt. Plast blir til ny plast i alle slags nye produkter. Unntaket er plast som inneholder miljøgifter, den energiutnyttes. Metallene blir til nye metaller, og selges som ny råvare. Eldre radioer med tre rundt seg energiutnyttes.

Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis hos din lokale gjenvinningsstasjon eller hos forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter, for eksempel forhandlere av elektriske apparater, dagligvarebutikker og leketøysbutikker. Forhandlere og kommuner har både mottaksplikt og informasjonsplikt.

Oppgrader radioen din

Alle radioer med inngang for ekstern lydkilde kan oppgraderes med et adapter, se etter uttak som aux eller line-in. En adapter oppgraderer FM-radioen din på en enkel måte. Ved å koble adapteren til den gamle radioen, vil den motta digitale radiosignaler og sende de videre til den gamle radioen som da fungerer som en forsterker.

Hjemmeradio

Man kan selv undersøke hvorvidt hjemmeradioen kan tilkobles adapter. Alle FM-radioer med inngang for eksterne lydkilder, som aux eller line-in, er kompatible, og disse inngangene finner du eventuelt bak på radioen. Slike innganger er vanlig på større radioer og stereoanlegg, men også på småradioer.

Les mer om digitalradio i stereoanlegget (ekstern lenke)

Bilradio

For biler finnes DAB-adaptere uansett hvilken type bilradio man har. Biladaptere finnes både som enkle plug-inløsninger og som helintegrerte moduler. Det finnes i dag 22 ulike adapterløsninger på det norske markedet.

Les mer om adapterløsninger for bil (ekstern lenke)

Bilder

radio2Flere bilder finner du i LOOPs bildearkiv (søk på «radio» i fritekstsøket).

Aktuelle lenker

LOOPEDIA: EE-avfall
Sortere.no

Kilder

EE-registeret
Digitalradio Norge