Gjenvinning av mobiltelefoner

 

  • I 2010 ble det solgt 2,5 millioner mobiltelefoner i Norge (rekordår)
  • 95 prosent av komponentene i en mobiltelefon kan gjenvinnes
  • Under én prosent av mobiltelefonene blir gjenvunnet
  • En mobiltelefon består av 40 prosent metall, 40 prosent plast og 20 prosent kjeramikk
  • Kretskortene i mobiltelefoner inneholder gull, opptil 250 gram per tonn

 

I 2010 kom smarttelefonen inn på det norske markedet for alvor, og det ble det satt ny salgsrekord med 2,5 millioner solgte mobiltelefoner. Med så mange som velger å skifte ut mobiltelefonen sin, skulle en tro at en tilsvarende mengde mobiltelefoner blir levert til gjenvinning. Slik er det dessverre ikke.

Faktisk blir bare 1 av 10 solgte mobiltelefoner gjenvunnet.
Det betyr at store mengder etterspurte, edle metaller ikke blir brukt på nytt. Det er synd,
for hele 95 prosent av komponentene i mobiltelefoner kan gjenvinnes.

Hva består mobiltelefoner av?

I en mobiltelefon finner man i snitt 40 prosent metall, 40 prosent plast og 20 prosent keramikk, i tillegg til miljøskadelige kjemikalier som blant annet bromerte flammehemmere. Fra en brukt mobil gjenvinnes alle metaller som kobber, nikkel, tinn, kobolt, gull og tantalum (coltan) – altså så mye metall man trenger for å lage en ny mobiltelefon.

Hvor kan jeg levere?

Alle forhandlere som selger elektronikk plikter å ta imot EE-avfall. Du kan altså levere inn den gamle mobiltelfonen i en butikk, eller ta den med til din kommunale gjenvinningsstasjon.

Hvor sendes mobilen etter at den er levert inn?

Etter at mobilen er levert hos for eksempel forhandler, sendes den videre til et gjenvinningsanlegg.
Her tas batteriet ut manuelt. Batterier har sitt eget kretsløp, og alle batterier som samles inn går til Batterireturs sentrallagre, og derfra videre til ulike gjenvinningsanlegg i Europa. Resten av mobilen sendes videre til et stort smelteverk i Rönnskär, sør i Sverige. Smelteverket er en del av Boliden, et svensk metallkonsern.

Metallene smeltes ned og gjenvinnes

På smelteverket behandler de ikke bare mobiltelefoner. Det første som skjer med alt EE-avfallet som kommer til Rönnskär er at de smelter ned en liten andel av lasten for å anslå verdien på metallene. Mobiltelefonene har ikke noe eget særløp, men blandes sammen med TV-apparater, datamaskiner og lignende. Slik får man en blanding som er optimal for smelteovnen, plasten gir nemlig god brennverdi.
I smelteovnen brennes plasten opp. Temperaturen er så høy at de miljøskadelige stoffene også blir destruert. Metallene i EE-avfallet smeltes ned til en blanding som kalles svartkopper.

Denne metallblandingen går gjennom en konvertering hvor jern og aluminium tas ut. Til slutt skal dette igjennom en elektrolyseprosess som skiller ut kopper, sølv og gull. Dette er nå blitt rene metaller som kan selges på verdensmarkedet. Et biprodukt av denne prosessen er sinkoksid, et gult pulver. Sinkoksid blir sendt til Bolidens smelteverk i Odda (Norge), hvor man utvinner sink.

Bilder

Bilde: Elretur

Bilde: Elretur

Flere bilder finner du i bildegalleriet

Aktuelle lenker

LOOPEDIA: EE-avfall
BLOGG: Urban mining: Verdifulle ressurser i nabolaget
INFOGRAFIKK: Rare earth minerals

Kilder:

Boliden
Elretur
Stena Recycling
el-etikk
EE-registeret